نمایندگی سایپا

آدرس و شماره تلفن نمایندگی های مجاز سایپا در شهریار و حومه

كد تابلو          شهر     نام نمايندگي       آدرس                                                                                                     تلفن     فكس

۱۰۸۷         انديشه     احمد پيروز          شهرك انديشه – خيابان اصلي انديشه به مارليك – روبروي فاز ۳ انديشه          ۶۵۵۲۳۷۳۷     ۳۵۲۰۲۰۱

۱۰۲۲        انديشه     وحيد عاصفي     بلواراصلي – فاز۳ – جنب پمپ بنزين                                                           ۶۵۵۵۷۰۰۰     ۶۵۵۶۳۵۱۷

۱۱۲۵      باغستان     ابراهيم عباسعلي    جاده تهران شهريار (باغستان شهريار) – بعد از کلانتري باغستان – روبروي بستني بني علي

۶۵۲۳۷۳۶۶     ۶۵۲۳۳۳۶۴
۱۰۲۳     رباط كريم     حبيب اله فهيمي     داوديه – بلوارامام خميني-روبرو خيابان دادگستري                                      ۵۶۴۳۶۹۰۰     ۵۶۴۲۸۱۷۷

۱۱۳۴     رباط كريم     محسن كلهرمنفرد     بعد از ميدان امام خميني، سمت راست                                                 ۵۶۴۳۹۷۰۰     ۵۶۴۲۰۵۱۴

۱۱۵۷    شاهد شهر      طاهر خودرو     جاده كهنز – بعد از چهارراه شاهد شهر – سمت راست – جنب آهن فروشان

۶۵۴۴۶۱۱۰     ۶۵۴۴۶۱۱۵

 

۱۱۰۴     شهريار     اردشير همتي زاده     جاده شهريار/ملارد – نبش ميدان جعفريه                                                  ۶۵۹۹۹۲۰۳     ۶۵۹۹۹۲۰۴

۱۱۲۲     صفا دشت    سحرگاهان غرب     جنب كلانتري – روبروي شركت طه چوب و بي بي سكينه                              ۳۴۳۷۴۹۱     ۳۴۳۷۴۹۳

 

۱۰۶۳     قدس     حميد سعيدي نژاد     روبروي پارك آزادگان – جنب پمپ بنزين                                                            ۴۶۸۵۲۲۲۵     ۶۵۵۲۰۲۰۱

۱۱۶۷     قدس     شركت كاوش انديشه رستگار     كيلومتر ۱۸ جاده مخصوص – كمربندي شهريار به انديشه – بعد از پل دوم راه آهن – نرسيده به مجتمع صنعتي زاگرس

۴۶۸۸۱۹۰۱     ۴۶۸۸۱۹۰۰
۱۰۹۳     قدس     مجيد صادقي توحيدي     بزرگراه فتح (جاده قديم كرج)- شهر قدس                                                     ۴۶۸۹۹۵۰۳     ۴۶۸۹۹۵۰۱
۱۱۰۱     ملارد     اسداله محتشم     شهريار جاده چيتگر بعد از شهرك جعفريه نرسيده به چهارراه ملارد                                 ۶۵۹۹۷۴۷۰     ۶۵۹۹۷۴۷۲

۱۱۲۳     وحيديه     شركت نيك خودرو شهريار     كيلومتر ۶ جاده شهريار/رباط كريم – روبروي سه راه وحيديه – ميدان ولايت

۶۵۶۳۷۴۱۷     ۶۵۶۳۷۴۶

۹۲     ۱۱۶۹     گلستان     علي اكبر مصلحي     جاده قديم تهران/ساوه – كيلومتر۲۶- بين سبزدشت و گلستان – بعد از خيابان امير كبير         ۵۶۳۲۶۵۹۹     ۵۶۳۲۶۵۹۹