خلاقیت کودک را درک کنیم / روانشناسی کودک

خلاقیت کودک را درک کنیم / روانشناسی کودک

خلاقیت کودک را درک کنیم

خلاقیت کودک

سمیه روغنی- کارشناس ارشد روانشناسی

شهریار نگار

چندى پيش در اينستاگرام با پستى مواجه شدم كه وجودم را سرشار از لبخند واميدوارى كرد.
جملاتى زيبا وسرشار از خلاقيتِ كودكى كه شايد ما به مثابه ى والدين، معلم و… هر روز با آنها برخورد مى كنيم.
جملات اين كودك را بخوانيد وبه نگاه سرشار از خلاقيت وپويايى كه نسبت به جهان پيرامونش دارد غبطه بخوريد.
مثلا اين جمله ى او ” آدم فضايى با زمين فوتبال بازى كرد” نشان از درك عميق ودقيق او از خود به عنوان قطعه اى كوچك از پازلِ بزرگى به نام دنياست. او با جمله اش از وجود كوچك، اما موثرش در دنياى بزرگى ِكه براى آدم فضايى قصه اش توپى بيش نيست سخن مى گويد.
ويا ” دوچرخه براى خودش رقصيد” گوياى وجودى لبريز از شادى، اعتماد به نفسى تحسين برانگيز است. او مى داند براى داشتن نگاهى با نشاط به دنيا بايد ابتدا خودت بخندى وشادى كنى.
اوسرخوش از تمام لحظات كودكى اش با اسباب بازيهايش لذت مى برد و زندگى را لمس مى كند.
فضاى فانتزى ذهن، جملاتى همراه با چاشنى طنز اما واقعى وگاهى خيالى، استفاده از ويژگيهايى مانند رقصيدن، خوردن، جشن گرفتن ونسبت دادن آن به اشياء نشان از اوج خلاقيت اين كودك عزيز دارد.
اميدوارم والدين اين كودك به دور از توهم دادن به او كه نابغه اى تمام عيار است وبا ديگران متفاوت است،مسير رشد وبالندگى اش را با تشويق وترغيب فراهم نمايند.
آرزو دارم نظام آموزشيمان كه عمدتاً در شناخت وپرورش استعدادهايى اين چنين كه كم هم نيستند نا كارامد نشان داده است، براى تغيير وبازسازى خود قدمهاى پر سرعت وموثرى بردارد.