فروش لوازم منزل در حد نو به علت جابجائی

فروش لوازم منزل در حد نو به علت جابجائی

فروش لوازم منزل

به علت جابجایی باقیمت مناسب به فروش میرسد :

فروش لوازم منزل در حد نو به علت جابجائی
فروش لوازم منزل شامل:

تخت وکمد بچه
میز و کمد

مبل ومیز ناهارخوری

گازفردار خارجی و….

شماره تماس :

۰۹۱۹۴۶۸۲۴۹۱