باغچه فروشی در ابراهیم آباد

باغچه فروشی در ابراهیم آباد

باغچه فروشی در ابراهیم آباد

باغچه فروشی

٨٠٠متر باغچه
واقع در ابراهيم اباد
سند وکالتی ١٠٠متر
بنا آلاچيق گاز قانوني برق
اب كشاورزي

شماره تماس

٠٩١٢٢٦٠٩٠٢١