۱۶۱ جلسه هیئت مدیره ساخت بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی(ره)شهریار برگزار شد

۱۶۱ جلسه هیئت مدیره ساخت بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی(ره)شهریار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از روابط عمومی بیمارستان امام خمینی شهریار :

۱۶۱ جلسه هیئت مدیره ساخت بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی(ره)شهرستان شهریار
و اولین جلسه کمیته راهبردی بیمارستان روز سه شنبه مورخه ۱۷/بهمن/۹۶

از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح با حضورآقای دکترسعید ناجی فرماندار محترم شهریار

و رئیس هیئت امنای بیمارستان ، رئیس محترم ادارات آب و فاضلاب ، رئیس محترم برق ، رئیس محترم گاز ، رئیس محترم  مخابرات ، رئیس محترم شهرداری ، رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهریار ، آقای امینی معاون محترم عمرانی فرماندار و رئیس کمیته راهبردی ، آقای دکتر خراسانی ( رئیس هیئت مدیره) ،آقای حسین فرج الله ( بازرس ) ، آقایان مهندس محمد علی عرفان منش و مهندس یعقوب رهگذر (اعضای محترم هیئت مدیره ) و آقای رضا رحیمی (نماینده محترم فرماندار در هیئت مدیره ) در دفتر فرماندار برگزار گردید.
نگاه شهرستانی مسئولین به این پروژه و اینکه این بیمارستان در عین دولتی بودن ، خیرین نیز میباشد ، مقرر گردید همه دستگاههای خدمات رسان فوق الذکر تمهیدات لازم

جهت اعزام تیم های کارشناسی برای ارزیابی نیاز بیمارستان را

شخصا فوری پیگیری و درجلسه آینده کمیته گزارش ارائه نمایند ، یکی از مهمترین مصوبه این جلسه بود.
حسن رهنما (روابط عمومی پروژه بیمارستان در حال ساخت امام خمینی ( ره ) شهریار .