مشکلات یک شهرستان بی دفاع

مشکلات یک شهرستان بی دفاع

شهریار، شهرستان بی دفاع

شهرستان شهریار در سالهای اخیر به دلیل مهاجرت یکی از بد ترین انواع توسعه را تجربه کرده استشهرستان شهریار

سیدهادی عظیمی

مسئول حزب اتحاد ملت شهرستان شهریار و عضو انجمن اسلامی معلمان ایران

شهرستان شهریار با بیش از هفتصد هزار نفر جمعیت  که دومین شهرستان پرجمعیت استان تهران و دوازدهمین شهرستان پرجمعیت کشور می باشد . این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در حاشیه تهران  یکی از مخرب ترین انواع توسعه را در طول  پنجاه سال گذشته تجربه کرده است . قطع آب این شهرستان از رودخانه کرج به دلیل ساخت سد کرج آثار زیانباری را کشاورزی و باغداری  این منطقه گذاشت و قطع حق آبه  منطقه از  رودخانه کرج  کشاورزی و باغداری را به ورطه  نابودی کشاند.  حاشیه تهران بودن باعث جاری شدن سیل جمعیت بدون  مطالعات قبلی  و در نظر گرفتن  مسائلی مانند آمایش سرزمینی ، آب و نیازهای  انسانی  و رفاهی مشکلات فراوانی را برای ساکنین به وجود آورده و به وجود خواهد آورد .

   شهریار شهرستانی بی دفاع است که گاهی در میان شهرستان های استان تهران نیز در حد و اندازه جمعیت و امکاناتش دیده نمی شود . در دولت دهم که به تعدادی از شهرستان های بزرگ کشور  فرمانداری ویژه داده شد  ، در استان تهران   دو شهرستان با جمعیت کمتر از شهریار به عنوان فرمانداری ویژه شدند  و این خود نمونه بارز بی توجهی با شهرستان است . در طول سال های گذشته شهریار  آنچنان با سیل مهاجرت روبرو شده است که هیچگاه  دارای ثبات اجتماعی نشده است   . وجود مهاجرین  امکانات فراوانی را در شهرستان به وجود آورده است . مهاجرین با خود در بیشتر موارد استعداد های فراوانی به همراه آورده اند و موجب شده که از تجمیع  ظرفیت های علمی  ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  شهرستان شرایط مساعدی فراهم آید که در نوع خود کم نظیر است  .

    شهرستان شهریار و سایر شهرستان های  استان تهران  را می توان نمونه بارز لجام گسیختگی و بی برنامه بودن توسعه متوازن درایران دانست .  حجم بالای جمعیت ، فقدان زیرساختهای رفاهی ، عمرانی ، اقتصادی  ، فرهنگی و سیاسی   ، فقدان انسجام اجتماعی   ، در هم ریختگی نظم  شهرسازی   و وجود  هفت شهر بدون مطالعه کافی در مورد لزوم وجود آن ها و چگونگی تامین منابع مالی آن ها    در کنار وجو.د باندهای  مافیایی زمین و مسکن  که با چشم طمع به این شهرستان می ننگرند و می خواهند به قیمت نابودی همه چیز  کیسه هایشان را بر کنند   برمشکلات شهرستان افزوده است .

  مهم ترین  معضلاتی که فردای شهریار با آن روبرو  روبرو خواد بود را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

  • آموزش و پرورش : منطقه آموزش و پرورش شهریار  از نظر تعداد دانش آموزان رتبه اول را کشور دارد ضمن اینکه از نظر کیفیت  مدارس و آموزش با مشکلات فراوانی روبرو است  . تراکم بالای دانش آموزان   به ویژه در مناطق شهری  آثار زیانباری داشته است .
  • بهداشت و درمان : دراین زمینه گام های مهمی از جمله ساخت بیمارستان برداشته شده است و لی پاسخگویی به مشکلات بهداشتی و درمانی  شهرستان نیازمند نگاه  جدی دولت است . ازجمله مواردی که به نظر میرسد در درازمدت میتواند به کاهش معضلات بهداشتی و درمان  مکم کند ، تشکیل یک دانشگاه علوم پزشکی مستقل در  محدوده شهرستان  شهریار و شهرستان های مجاور است .
  • معضلات اجتماعی ، با رشد معضلات اجتماعی  در سطح ملی به صورت عادی در محدوده  شهرستانی همچون شهرستان شهریار نیز  بارشد آسیب های اجتماعی مواجه می شویم  . اما با روند رو به افزایش حاشیه نشینی   که سرعت آن در سطح شهرستان شهریار  بالاتر از سطح ملی  می باشد  آسب های اجتماعی با شدت بیشتری خود را در این شهرستان نشان می دهد .
  • ترافیک و حمل و نقل :   شهرستانی با داشتن بیش از هفتصد هزار نفر جمعیت  بدون برخورداری از زیرساختهای تارفیکی و حمل و نقلی با معضلات فراوانی روبرو می شود . به ویژه اینکه بخش وسیعی از جمعیت شاغل  هر روز در حال رفت و آمد به تهران هستند  و جاده های مواصلاتی بهتهران پاسخگوی سفرهای شهروندان شهرستان به تهران نیست .
  • باندهای مافیایی زمین و مسکن : حاشیه نشینی در کنار تهران و افزایش رو افزون  نیاز به مسکن   و بالا بودن تقاضای مسکن در شهرستان باعث رشد و تقویت باندهای سودجوی زمین و مسکن شده است  . باندهایی که ازتوان  ملی کافی برای پیشبرد برنامه های خود برخوردارند و به صورت طبیعی موجب افزایش فساد در ساختارهای اداری   و اجرایی شهرستان می شوند و  بی مهابا به سمت کسب قدرت سیاسی در انتخابات شورا ها و مجلس حرکت می کنند  . این جریان ها که به سعت در حال قدرت گرفتن هستند عوامل عمده رشد فساد در شهرستان می باشند .
  • فقدان زیرساخت های مدنی و سیاسی : شهرستانی با این حجم جمعیت و برخورداری از تعداد بالایی افراد تحصیلکرده و اقشار ی که اهل مشارکت  در امور اجتماعی و فرهنگی هستند در صورتیکه  نهادهای سیاسی از قبیل احزاب و تشکل های سیاسی و  نهادهای مدنبی و از قبیل ان جی او را  نداشته باشد با مشکلات فراوانی روبرو می شود .  بخش وسیعی از معضلات اجتماعی و سیاسی شهرستان  ناشی از این مشکل اساسی و مهم است  .
  • بحران شهرسازی : شهر یک پدیده اجتماعی و انسانی است  و  نگاه صرف مهندسی به شهر باعث نادیده گرفتن بخش زیادی از نیازهای شهر می شود .  شهریار با داشتن هفت شهر رد یک محدوده و لزوم برخورداری هر شهر از درآمد های کافی برای اداره امور خود با  مشکل بحران شهرسازی روبرو است . گشت و گذاری در بیشتر محدوده های شهری  شهرستان این بحران را نشان میدهد .
  • بحران آب و تخریب محیط زیست .   درحالی که کشور با بحران آب و تخریب  محیط زیست روبرو است این شهرستان به دلیل اینکه جمعیتی بالاتر از  ظرفیت منابع آبی خود را در بردارد  در آینده با مشکلات فراوانی در این زمینه روبرو می باشد .

 براین لیست  میتوان موارد دیگری رانیز افزود . ولی غرض ذکر مهم ترین مواردی است که جامعه امروز شهرستان شهریار با آن برخورد دارد و این شهرستان را تبدیل به یک شهرستان بی دفاع کرده است . شهرستانی که نیازمند نگاه   ویژه مسئولان و همراهی و همکاری جمعی  شهروندان آن با هر  زبان و قومیت برای گام برداشتن در حل مشکلات آن می باشد .