با تزريق ارزش‌ افزوده ماليات در جهت توسعه و رفع کاستي شهرستان تلاش نماييد

با تزريق ارزش‌ افزوده ماليات در جهت توسعه و رفع کاستي شهرستان تلاش نماييد

نماينده مردم شهرستان‌هاي قدس، شهريار و ملارد در مجلس شوراي اسلامي:

با تزريق ارزش‌افزوده ماليات در جهت توسعه و رفع کاستي شهرستان تلاش نماييد.

محمد محمودي شاه نشین در جريان معارفه شهردار قدس گفت : مديريت شهري بايد با

تزريق ارزش‌افزوده حاصل از ماليات نسبت به رفع کاستي‌هاي موجود در جهت توسعه شهرستان

تلاش نمايد.محمد محمودي نماينده مردم شهرستان‌هاي قدس، شهريار و ملارد در مجلس

شوراي اسلامي در جريان معارفه شهردار قدس گفت : خوشبختانه با شروع کار استاندار جديد

بهار کار در شهر قدس نيز در حال آغاز است که شاهد اتفاقات خوبي در شهرستان هستيم

که معارفه شهردار قدس و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي از نمونه‌هاي بارز آن است.

وي افزود: مجموعه مديريت شهري جديد نيز بايد پردازش طرح و ايده‌هاي جديد و احداث و

بهره‌برداري را به‌عنوان ارکان اساسي در شروع کار خود موردتوجه قرار دهد تا پروژه‌هاي ماندگاري

به بهره‌برداري برسد. نماينده مردم شهرستان‌هاي قدس، شهريار و ملارد در مجلس شوراي

اسلامي با تأکيد بر اين پروژه‌هاي ماندگار، شناسنامه و هويت شهرستان است، تصريح کرد:

شهرستان قدس داراي ظرفيت‌هاي ارزشمند و مديران توانايي در سطح کشور است که بيانگر

جايگاه رفيع اين شهرستان در استان است. محمودي با اشاره به اينکه اعضاي شوراي منتخب

پنجم نيز علي‌رغم ميانگين سني کم، بسيار توانمند هستند.عنوان کرد: انتظارات مردم

نيز از اعضاي شوراي پنجم متمايز است و همه به دنبال تغيير و تحول در ساختار شهر

هستند که اعضاي شوراي شهر بايد اين مهم و تحول را سرلوحه کاري خود قرار دهند.

شاه نشین با تأکيد بر اينکه آنچه در ذهن مردم مي‌ماند، اثربخشي است، افزود :

شهرداری چشم‌ و چراغ شهر است و خود من نيز سال ها در شهرداري فعاليت داشته‌ام و هم‌اکنون نيز مديريت شهري جديد با توجه به تزريق ارزش افزوده حاصل از ماليات نسبت به رفع کاستي‌هاي موجود در جهت توسعه شهرستان و رفع کاستي‌ها تلاش نمايد.