روستا مهدها می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی واجتماعی روستاها داشته باشد.

روستا مهدها می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی واجتماعی روستاها داشته باشد.

روستا مهدها می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی واجتماعی روستاها داشته باشد.

      رئیس اداره بهزیستی شهریار به عنوان مطلب فوق به نقش تاثیر گذار روستا مهدها در توسعه روستاها
با انجام فعالیت های فرهنگی وآموزشی اشاره نمودند وآمادگی بهزیستی را در صدور مجوز روستا مهد به متقاضیان واجد شرایط اعلام داشتند.
خدامعلی نورانی کمک یارانه شهریه کودکان ، پرداخت هزینه های یک وعده غذای گرم ، ارائه کتب آموزشی به صورت رایگان و پیگیری مساعدت کمک بلاعوض به دارندگان موافقت اصولی را از جمله حمایتهای بهزیستی بر شمردند و اظهار امیدواری کردند با همکاری بخشدار و دهیاریها وشورای اسلامی روستاها ،انشاالله شاهد ایجاد روستامهد در تمامی روستاهای شهرستان شهریار باشیم.