سیاست بهزیستی شهرستان شهریار،توسعه مراکز خدمات توانبخشی ،آموزش و فرهنگی روزانه …

سیاست بهزیستی شهرستان شهریار،توسعه مراکز خدمات توانبخشی ،آموزش و فرهنگی روزانه …

رییس اداره بهزیستی شهریار :
سیاست بهزیستی شهرستان شهریار،توسعه مراکز خدمات توانبخشی ،آموزش وفرهنگی روزانه است.

خدامعلی نورانی ،رئیس بهزیستی شهریار با اشاره به اینکه به زودی فعالیت دو مرکز خدمات خدمات توانبخشی روزانه جهت ارائه خدمات توانبخشی و حرفه آموزی به معلولین ذهنی وکودکان اتیسم در شهریار خواهیم بود واز اولویت اداره بهزیستی شهریار برای توسعه مراکز روزانه ،خدمات توانبخشی و آموزشی در بخش های مختلف خبر داد وآمادگی بهزیستی را برای صدور مجوز فعالیت به موسسات وافراد واجد شرایط در توانبخشی وحرفه آموزی معلولین ذهنی – جسمی حرکتی – سالمندان و بیماران اعصاب و روان اعلام کردند.
ایشان با اشاره به اینکه جامعه هدف ساکن شهرستان هستند که امکان بهره مندی از خدمات این مراکز را می توانند داشته باشند لازمه انجام این مهم را حمایت مسئولین وکمک شهروندان داشتند.
رئیس اداره بهزیستی شهریار در ادامه گفت: آینده روند رشد جمعیتی کشور با توجه به داده های موجود رو به پیری و سالمندی است و از هم اکنون باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم این موضوع را به صورت تخصصی و کارشناسی شده مدیریت کنیم و از ظرفیت های این قشر موثر در روند رشد وتوسعه کشور استفاده نماییم.
نورانی یاد آور شد: بهزیستی برای رسیدن به اهداف خود نه تنها نیازمند حمایت و همراهی مسئولان است بلکه از تمامی اندیشمندان ،خیرین وبزرگان که به مسائل اجتماعی حساس هستند واحساس تکلیف می کنند را دعوت به مشارکت می نماید و دست یکایک ایشان را در کمک به اجرای برنامه های بهزیستی به گرمی می فشارد چرا که موفقیت بهزیستی همان توجه به خواسته های مردم وشهروندان است.