تجربه و دانش سالمندان ، چراغ راه جامعه …

تجربه و دانش سالمندان ، چراغ راه جامعه …

جامعه نیازمند استفاده از تجربه سالمندان است .

ابوطالب فرنیاپور در حاشیه بازدید از طرح های اداره بهزیستی شهریار که به مناسبت هفته گرامیداشت سالمند و روز جهانی سالمند با حضور خدامعلی نورانی ریاست اداره بهزیستی شهریار، علی کردی رئیس بنیاد شهید شهریار، باغبانی قائم مقام شهرداری شهریار، شهبازی ،رئیس اداره اجتماعی فرمانداری، سلمانی شهردار امیریه، نوری کارشناس امور سالمندان برگزار شده بود اظهارداشت: با توجه به اعتقادات و دستورات دینی ما باید مورد تکریم واقع شوند و فضای جامعه باید فضای مطلوب استفاده از سالمندان باشد.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار گفت: قشر سالمندان باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند چرا که جامعه نیازمند استفاده از تجربه سالمندان است.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار اظهارداشت: با توجه به اعتقادات و دستورات دینی ما باید مورد تکریم واقع شوند و فضای جامعه باید فضای مطلوب استفاده از سالمندان باشد. با توجه به اعتقادات دینی ما سالمندان باید مورد تکریم واقع شوند و در کنار این موضوع باید از این گنجینه ارزشمند که سرشار از تجربیات در حوزه های مختلف است برای توسعه و آبادانی کشور استفاده نمود.
وی ادامه داد: فرمانداری شهرستان شهریار نیز از طرح ها و برنامه های اداره بهزیستی حمایت می کند و امید است که با همکاری تمامی اقشار جامعه و مسئولان بتوانیم این مجموعه را در رسیدن به اهداف خود یاری نمود.
وی گفت: باید به‌طور ویژه به قشر سالمند جامعه توجه و عنوان بهتری به جای نام سالمند انتخاب شود.
خدامعلی نورانی رئیس اداره بهزیستی هم با اشاره به رو به افزایش جمعیت سالمندی کشورمان ضرورت دارد از امروز برای تامین نیازهای اقتصادی – سلامت – فرهنگی واجتماعی و … برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم از توان و تجربه سالمندان استفاده کنیم چراکه بیشتر سالمندان آینده افراد تحصیل کرده و دارای مهارت خواهند بود و اگر بتوانیم این مهم را عملیاتی کنیم برای کشور ایجاد فرصت نموده اند.
ایشان با اشاره به وظایف سازمانها ونهادها برای فراهم کردن زیرساختهای خدماتی و رفاهی برای سالمندان بلاخص مناسب سازی اماکن ومعابر ،توسعه مراکز خدمات توانبخشی روزانه به سالمندان را از اولویت بهزیستی شهرستان اعلام کردند واز زحمات مسئولین مرکز سالمندان شهریار که خدمات شبانه روزی به سالمند ارائه می نمایند تشکر و قدردانی کردند.