۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شهریار آزادسازی شد

۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شهریار آزادسازی شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهریار از آزادسازی ۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

جمال فرامرزی عصر سه شنبه در گفت و گو با روابط عمومی شهریارنگار بیان کرد :

به دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی شهرستان شهریار و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، ۴ باب ساخت و ساز غیر مجاز به وسعت ۲۲ هکتار امسال تخریب شد.

ویخاطر نشان کرد : این اراضی در مناطق باباسلمان و سعیدآباد شهریار که بصورت غیر مجاز

تغییر کاربری داده شده بود به چرخه تولید محصولات کشاورزی بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهریار ضمن قدردانی از مساعدت و همکاری دستگاه قضایی

و نیروی انتظامی شهرستان جهت اجرای احکام قضایی و جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز خاطرنشان کرد:

حفظ و حراست از باغات و اراضی کشاورزی جزء اولویت های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار قرار دارد

و با تمام توان و ظرفیت با افراد سودجو برخورد قضایی صورت می گیرد.