همایش آسیب شناسی انتخابات شوراها/بررسی آسیبهای انتخابات از منظر سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی

همایش آسیب شناسی انتخابات شوراها/بررسی آسیبهای انتخابات از منظر سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی

حزب اتحاد ملت ایران – انجمن اسلامی معلمان شهریار – انجمن حمایت از حقوق شهروندان دیده بان شهریار نگار برگزار میکند:

همایش  آسیب شناسی انتخابات شورها :

با حضور فرماندار محترم شهرستان شهریار (جناب آقای دکتر ناجی) و جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی وصاحب نظران

زمان:چهارشنبه۱۳۹۶/۴/۲۸

مکان سالن آمفی تاتر فرهنگسرای استاد شهریار

ساعت : ۱۹:۳۰_۱۷:۳۰عصر

آسیب شناسی انتخابات شورها :

آسیبهای انتخابات شوراها در شهریار چه چیزهائی بودند؟

بی تردید انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر در شهرستان شهریار دستخوش کژ کارکردها و آسیبهای فراوانی بوده است.

میتوان آسیب شناسی انتخابات شورها را از منظر سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و مدیریت بررسی نمود.

سیاسی:

از منظر سیاسی  تقارن این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری سبب گردیده انتخابات شوراها که به صورت فلسفی ماهیتی اجتماعی دارد رنگ بوی سیاسی به خود گرفته و به نوعی تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.ظهور لیستهائی با جهت گیریهای سیاسی و حضور افراد گاها بی کفایت در این لیستها که تنها و تنها از منظر سیاسی قابل توجیه است.همچنین ایجاد فاصله بین برخی افراد دارای ویژگیهای مثبت به دلیل تفاوت در گرایشهای سیاسی موجب گردید شاهد لیستی جامع ،کامل و مورد وثوق همگان که خاصیت فراجناحی را نیز داشته باشد نباشیم.

اجتماعی:

از منظر اجتماعی میتوان به کاستیهای فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی اشاره کرد.بی شک فروختن رای آنهم به بهائی ناچیز که در واقع فروش سرنوشت و آینده نیز میباشد بیش از آنکه یه موضوع اقتصادی باشد یک موضوع اجتماعی است.چگونه میشود فرد یا افرادی سرنوشت چهار ساله سیاسی و اجتماعی خودرا به بهائی بسیار ناچیز بفروشند مگر به واسطه فقز فرهنگی و نبود مهارتهای اجتماعی.

 

در واقع میتوان گفت نبود انجمنهای مردم نهاد و ضعف کارکردی انجمنهای موجود موجب گردیده هدایت جریان های اجتماعی از مسیر اصلی خویش خارج گردیده و کژ کارکردی بوجود آید که به جای جریان های مردم نهاد جریانهای نو کیسه و منفعت طلب هدایت پویش های اجتماعی را بر عهده میگیرند.

در چنین شرایط به دلیل عدم وجود تشکل های منسجم مردم نهاد و اثرات کمرنگ آنها عده ای نوکیسه اقتصادی که عمدتا از سطح شعور اجتماعی پائین نیز برخوردارند، به واسطه منابع مالی که در اختیار دارند فضا را در دست گرفته و هدایت گر جریان های اجتماعی میشوند.

در این شرایط پدیده شوم خرید و فروش رای تبدیل به هنجار شده و آسیبهای فراوانی به جامعه وارد خواهد ساخت.درواقع اگر انجمنهای مردم نهاد به صورت پر رنگ در بطن جامعه وجود داشته باشند و وظایف و کارکردهای خود را به صورت صحیح به انجام رسانند از طرفی به واسطه توسعه فرهنگی موجب جلوگیری از بروز این آسیبها خواهند بود و از طرف دیگر به واسطه فعالیت انجمنها فضا برای عرض اندام نوکیسه گان تنگ و غیر قابل رقابت خواهد شد.

اقتصادی:

از منظر اقتصادی فقر مالی که در کنار فقر فرهنگی دچار هم افزائی نیز گردیده است موجب تشدید این آسیبها میگردد.وقتی افراد یک جامعه دچار فقر فرهنگی باشند و از نظر مالی نیز ضعیف باشند یک پرس غذا در فلان رستوران،یک کارت هدیه و…میتواند در تصمیم گیری بسیار اثر گذار باشد.

مدیریت:

نهایتا مدیران دولتی که خواه ناخواه به دلیل شرایط اقتصاد رانتی و پائین بودن سطح توسعه یافتگی تحت تاثیر منابع ثروت و قدرت های محلی و سیاسیون میباشند نیز گاها نمیتوانند کارکردهای خودرا به صورت دقیق به انجام رسانند.(منظور از مدیرا ن دو لتی مفهوم عام مدیریت دولتی و نام دولت به معنی قوه مجریه است)

اینجا نیز نقش انجمنهای مردم نهاد از منظر نظارتی و سیاست گذاری و حاکمیتی نقشی مهم و تاثیر گذار در کاهش آسیبهای انتخابات میباشد.

 

امیدواریم همایش آسیب شناسی شوراها که فردا برگزار خواهد شد زوایای جدید این آسیبها را مشخص و راهکارهای قابل اجرا جهت عبور از این آسیبها رائه دهد.