کشف ۱۳۹ کيلوگرم موادمخدر در غرب استان تهران

کشف ۱۳۹ کيلوگرم موادمخدر در غرب استان تهران

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبری پلیس :


فرمانده انتظامي استان از کشف ۱۳۹ کيلوگرم موادمخدر در شهر ” اندیشه ” شهرستان شهریار خبر داد.

سردار “محسن خانچرلي” در گفت و گوگفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی دپو موادمخدر

در شهر اندیشه شهرستان ” شهریار “، ماموران پليس رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود: با اقدامات اطلاعاتي پليس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران ،

ماموران انتظامي موفق به شناسایی محل دپو موادافیونی شدند.

اين مقام ارشد انتظامي تصريح کرد: تیمی از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر

پس از هماهنگی قضائی به محل اعزام شدهو در عملیاتی غافلگیرانه یک متهم را که قصد فرار داشت،

دستگیر کردند و از محل ۱۳۹ کیلوگرم تریاک کشف شد.

وی تصریح کرد: متهم در بازجویی های تخصصی پلیس، جرم خود را قبول و اذعان کرد که قصد توزیع موادمخدر در

شهرستان های غرب استان تهران را داشته که با هوشیاری پلیس موفق نشده است.

سردار خانچرلي در پایان بيان داشت: متهم پس از تشکيل پرونده به همراه مواد مکشوفه به مرجع قضائي تحويل داده شد.