کشف تریاک در بار زغال سنگ

کشف تریاک در بار زغال سنگ

فرمانده انتظامی استان از کشف ۳۷۲ کیلو و ۶۷۰ گرم تریاک در پوشش زغال سنگ ، خبر داد.

به گزارش شهریارنگار سردار ” محسن خانچرلی ” با اعلام این خبر گفت : با به دست آوردن اخبار و

اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی قصد دارد مقادير قابل توجهي مواد مخدر را با يک دستگاه تریلر در

پوشش بار تجاری به غرب استان تهران انتقال دهد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پليس

مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت .

این مقام ارشد انتظامی افزود: با تلاش شبانه روزي ماموران و رصد فعاليت و تحرکات این فرد مشخص شد

که قرار است محموله مذکور با استفاده از يک دستگاه تریلر در پوشش بار زغال سنگ به غرب استان

تهران منتقل شود .

وی اظهار داشت: بلافاصله اکيپی از ماموران پس از پايش و کنترل محور”وحيديه ” شهرستان شهريار ،

خودرو تریلر را شناسايي کرده و در یک فرصت مناسب با رعایت کلیه جوانب احتیاطی وارد عمل شده

و موفق به توقف خودرو مذکور شدند .

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در خاتمه گفت : در بازرسی ازتریلر ، ۳۷۲ کیلو و ۶۷۰ کیلو که به

صورت ماهرانه در بار تجاري زغال سنگ جاساز شده بود، کشف شد.

سردار خانچرلی در پایان با بیان اینکه در این عملیات یک سوداگر مرگ دستگیر شد،خاطرنشان کرد:

متهم پس از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه به مرجع قضائی تحویل داده شد.#