کسب رتبه نخست هیات ورزش های همگانی شهریار در حوزه استان تهران

کسب رتبه نخست هیات ورزش های همگانی شهریار در حوزه استان تهران

هیات ورزش های همگانی شهریار رتبه نخست را در ارزیابی هیئات ورزش‌های همگانی

حوزه شهرستان‌های استان تهران، از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن شهریارنگار و به نقل از خبر راه مبین

هیات ورزش های همگانی شهریار رتبه نخست در ارزیابی هیئات ورزش های همگانی

حوزه شهرستان های استان تهران را از آن خود کرد.

در همین رابطه مصطفی رهگذر رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان شهریار گفت:

هیات ورزش های همگانی شهرستان شهریار طی ارزیابی فصلی شهرستان های استان تهران،

برای پنجمین سال متوالی، به عنوان برترین هیات استان انتخاب شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان شهریار ادامه داد:

هیات شهرستان شهریار با کسب ۱۴۸ امتیاز از ۱۵۰ امتیاز، مجددا به عنوان برترین

هیات ورزش های همگانی در بین هیات های حوزه استان تهران برگزیده شد.

رهگذر افزود: حمایتهای رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و رئیس و مسئولین هیات ورزش های همگانی استان تهران باعث کسب این افتخاربزرگ برای ورزش همگانی شهریار بود که خود جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: با حضور و مشارکت مردم ورزش دوست شهرستان شهریار کسب چنین رتبه ای دور از تصور نبود.

مصطفی رهگذر ادامه داد: ما به عناوین به دست آمده اکتفا نکرده و باید با فعالیت بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر تلاش خود را در این زمینه دو چندان کنیم.

رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان شهریار بیان کرد: از مردم شهریار دعوت می کنم تا به همراه مسئولین در همایش ها و مسابقات ورزشی همگانی شرکت کرده تا بتوانیم سرانه ورزشی همگانی این شهرستان را بیش از گذشته افزایش دهیم.