مشارکت های مردمی در قالب پلیس افتخاری

🚨 چگونه پلیس افتخاری شویم؟

🔷 به موجب تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون استخدامي ناجا، به نیروی انتظامیاجازه داده شده است تا از مشاركت هاي مردمي در قالب پليس افتخاري به منظور تحكيم و توسعه نظم و امنيت اجتماعي بهره گيري شود كه براساس آئين نامه مربوطه، كليه آحاد جامعه با هر مسئوليت و شغلي(اعم از وزير يا وكيل، مدير، دانشجو، دانش آموز، كارگر، كارمند و…) مي توانند پليس افتخاري باشند، لذا علاقه مندان به همكاري و مشاركت در اين امر ملي و خداپسندانه مي توانند با در دست داشتن اوراق و مدارك هويتي شامل چهار قطعه عكس، تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي، تصوير آخرين مدرك تحصيلي (حداقل سيكل) سابقه عضويت بسيج و تصوير سوابق ايثارگري و جانبازي در استانها و شهرستانها  به معاونت نيروي انساني فرماندهي انتظامي محل سكونت خود مراجعه نموده و پس از تشكيل پرونده و كسب موفقيت در مراحل مختلف جذب و احراز شرايط عمومي و تخصصي به عضويت پليس افتخاري درآمده و از امتيازات و نظام حمايتي پيش بيني شده برخوردار گردند.

⭕ لازم به ذكر است كه خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان، بسيجيان، بازنشستگان نيروهاي مسلح، فرزندان كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح، اعضاي پيشكسوتان جهاد و شهادت سازمان بسيج و شاغلين دستگاه هاي كشوري و لشكري در اولويت جذب قرار دارند.

🛂 ضمنا اعضاي افتخاري پليس حسب نياز به همراه ساير كاركنان كادر در حوزه هاي ماموريتي ناجا و در مقاطع زماني خاص بصورت پاره وقت بكارگيري خواهند شد.

🔹 اولويت استخدام براي اعضاي فعال پليس افتخاري در راستاي ايجاد انگيزه و استفاده از تجارب و خدمات شايسته اعضاي پليس افتخاري كه بدون هيچگونه چشم داشتي بصورت داوطلبانه با ناجا مشاركت دارند و همچنين جذب نيروهاي متعهد و جان بركف از بين اين اعضاء در بدنه ناجا، هماهنگي‌هاي لازم با مركز گزينش و استخدام ناجا بعمل آمده تا اعضاي سطح يك پليس افتخاري بتوانند با مراجعه به مديريت‌هاي گزينش و استخدام استان محل سكونت خود، در صورت داشتن شرايط يكسان نسبت به ساير داوطلبين استخدام، درچارچوب ضوابط و مقررات مربوطه از اولويت جذب برخوردار گردند.

🔹 لازم به ذکر است بهره‌مندي از اين امتياز علاوه بر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي جذب، عملكرد مثبت اعضاء در طول همكاري در مأموريت‌هاي محوله مي‌باشد.