پیوست اجتماعی ، حلقه مفقوده پروژه های عمرانی شهریار

پیوست اجتماعی ، حلقه مفقوده پروژه های عمرانی شهریار

پیوست اجتماعی ، حلقه مفقوده پروژه های عمرانی شهریار

اجرای پروژه های جدید شهری جزو مهمترین دغدغه همه شهرداران کشور است . پروژه هایی که بتوانند بخشی از مشکلات و نیازهای شهروندان را پاسخگو باشند ، به ایجاد حس تعلق شهروندی کمک نمایند ، باعث افزایش هویت بخشی به شهرها شوند و در مجموع برگ برنده و سند افتخاری باشند در سابقه کاری شهرداران و شوراهای شهر . پروژه هایی که اگر به تمام جزییات  آن توجه گردد می تواند بعنوان کارنامه درخشان یک شهردار مد نظر قرار گیرد . جزییات پروژه های عمرانی همیشه ابنیه و ظاهر مطلوب نیستند ، پیوست های اجتماعی بسیاری از اوقات بین سنگ و آجر های ابنیه گم می شوند و تبدیل می شوند به  پروژه هایی بی روح که حتی با گذشت سال ها هویت ندارند، شهروندان با آن ها ارتباط برقرار نمی کنند و در کل تعلقی به آن ندارند . پروژه هایی که بدلیل ندیدن پیوست های اجتماعی آن در زمان طراحی نه تنها گره ای از مشکلات شهروندان را باز نکرده اند بلکه خود تبدیل به گره شده اند . چه بسا اگر طراحان و برنامه ریزان شهری در زمان طراحی پروژه ها وقت بیشتری بر شناخت وضعیت موجود مکان اجرای پروژه ، شناخت نقاط قوت و ضعف ، بررسی فرصت ها و تهدیدات  آن بگذارند ، می توانند در اجرای پروژه مد نظر راهکارهای عملی برای تقویت آثار مثبت و حذف و کاهش پیامدهای مخرب  آن  به مجریان طرح ارائه نماید.   لازم است در زمان طراحی هرپروژه میزان تاثیر اجرای پروژه را بر سایر طرح ها  ( چه اجرا شده ، چه طرح های آینده ) پیش بینی کرد . لازم است بررسی شود که اجرای این پروژه در این مکان خاص چه میزان جمعیت را تحت پوشش خدمات خود قرار می دهد . چه بسا پروژه هایی حتی فرهنگی ، ورزشی با بهترین مصالح و امکانات احداث شده اند ولی بدلیل جانمایی نامناسب و قرار گرفتن در اماکن فاقد جمعیت و ناامن هرگز نتوانستند خدمات مطلوبی ارائه نمایند و به مرور متروکه شده اند . چه بسیار پروژه هایی اجرا شدند که شرایط سنی و جسمی جامعه هدف خود را نادیده گرفتند ، نظیر پروژ هایی که برای کودکان ،  سالمندان و معلولین احداث شده اند ولی فاقد کوچکترین امکانات مورد نیاز این قشر نظیر آسانسور یا رمپ می باشند . تأثیرات فرهنگی اجرای پروژه ها نیز جزو همین پیوست های اجتماعی هستند . در بسیاری از شهرها اجرای پروژه هایی مشاهده شده  که از ابتدا همخوانی با فرهنگ و سنت بومی مردم شهر نداشته و بعد از بهره برداری به طرز عجیبی نوع فرهنگ بومی منطقه را تغییر داده و همواره شهروندان را به تقابل با این پروژه ها قرار داده است . امنیت نیز یکی از این پیوست های مهم است ، شهروندان زمانی از یک پروژه استقبال می کنند که با امنیت خاطر و حس آرامش بتوانند از آن استفاده کنند ،

در این راستا به مدیران شهری ، شهرداران و تصمیم سازان عرصه شهری پیشنهاد می گردد :

  • در اجرای پروژه های شهری دیدگاه شهروندان با انجام فراخوان اخذ گردد .
  • در طراحی و اجرای هر نوع پروژه به اثرات فرهنگی ، اجتماعی بر شهروندان توجه خاص شود.
  • انطباق پروژه ها از ایده تا اجرا مطابق هویت ایرانی اسلامی باشد .
  • بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی طرح در مطالعات امکان سنجی مد نظر قرار گیرد تا حین و بعد اجرا هزینه ای بابت جبران آن به شهر و شهروندان تحمیل نگردد .
  • نظر نخبگان ، روانشناسان ، طراحان شهری و شهرسازان از ایده تا اجرا اخذ و اعمال گردد .
  • این مهم در تدوین برنامه راهبردی ساختاری شهرها مد نظر قرار داشته باشد تا در آینده شاهد اجرای پروژه هایی ماندگار درسطح شهرهای کشور و بویژه شهرستان شهریار باشیم .

الهام دهقان مهرجردی

مدیر طرح و برنامه شهرداری اندیشه

دانشجوی دکتری شهرسازی