شهرک ویره نیازمند توجه ویژه مسئولان شهرستان است

شهرک ویره نیازمند توجه ویژه مسئولان شهرستان است

شهردار صباشهر از کمبود امکانات در شهرک ویره و لزوم نگاه ویژه مسئولان شهرستان شهریار سخن گفت.

وی خاطرنشان کرد:شهروندان ولایتمدار شهرک ویره از کمبود امکانات رنج می برند و رفع مشکلات این منطقه مستلزم نگاه ویژه مسئولان شهرستان است.
به گزارش شهریارنگار و به نقل از روابط عمومی شورای شهر و شهرداری، امیر کریمی شهردار صباشهر در این خصوص تصریح کرد:

شهرک ویره یکی از مناطق محروم صباشهر در حوزه های مختلف است که ضرورت دارد برای رفع نیازمندی شهروندان عزیز آن،

تلاشی بیش از پیش صورت بگیرد.
شهردار صباشهر افزود: شهرک ویره در حوزه های عمرانی، ورزشی، فرهنگی، رفاهی و تفریحی، آموزشی،

خدماتی، اجتماعی و… کمبود دارد و انتظار می رود تا عزمی جدی برای رفع این نیازها صورت بگیرد.
کریمی در ادامه گفت: بخشی از نیازهای این شهرک میتواند با تلاش شورای شهر و شهرداری مرتفع گردد

که خوشبختانه این رویکرد در مسئولین صباشهر وجود دارد. اما در دیگر حوزه ها بویژه امنیت، اجتماعی، آموزشی،

درمانی، رفاهی و تفریحی و برخی از حوزه ها نیاز به حمایت های مسئولین شهرستانی دارد که امید است

جهت رفع مشکلات و نیازهای این شهرک تلاش همگانی صورت گیرد.
کریمی در پایان گفت: شهرداری صباشهر با توجه به تعامل و حمایت های روزافزون مجموعه شورای محترم شهر،

نسبت به رفع نیازمندی ها و مشکلات شهرک ویره از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.