وجود ۹۲۰ هکتار بافت فرسوده در غرب استان تهران…

وجود ۹۲۰ هکتار بافت فرسوده در غرب استان تهران…

رئيس جديد راه و شهرسازي غرب تهران :وجود ۹۲۰ هکتار بافت فرسوده در غرب استان تهران

بازافريني و بهسازي بافت هاي فرسوده ، اولويت اداره راه و شهرسازي در شهرستانهاي شهريار ، قدس و ملارد است .

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگزاري صدا و سيما ، رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستانهاي غرب استان تهران گفت :

بافت فرسوده از دغدغه هاي دولت در اين شهرستانها است .

ايوب اسدالهي با اشاره به اينکه هم اکنون بيش از ۹۲۰ هکتار بافت فرسوده مصوب در شهرستانهاي غرب استان تهران وجود دارد افزود :

ارتقا ء المان شهري ، با همکاري سازمانها ، فرمانداري ها و شهرداري ها ، در دستور کار است .

وي با بيان اينکه تغيير بافت فرسوده به بافت جديد بايد براساس ارائه طرح هاي کارشناسي انجام شود گفت :

براي رسيدن به اين هدف ، توسعه خدمات زيربنايي و روبنايي و زيرساخت هاي شهري بايد در اولويت باشد .

گفتني است:با حکم مدير کل راه و شهرسازي استان تهران ،

ايوب اسدالهي به عنوان رئيس اداره راه و شهر سازي در شهرستانهاي غرب استان تهران منصوب شد .

پيش از اين ، اقايان محمد زاده در شهرستانهاي قدس و ملارد و نورمحمدي ،

در شهرستان شهريار ، مسوليت اين ادارات را بر عهده داشتند .

بر اساس ساختار جديد راه و شهرسازي استان تهران ، از اين پس ، سرپرستي ادارات اين سه شهرستان با يک مسول ، خواهد بود .