مشاهیر شهریار /شهریار نگار هر هفته میهمان یکی از بزگان و ناماوران شهریار

مشاهیر شهریار /شهریار نگار هر هفته میهمان یکی از بزگان و ناماوران شهریار

شهریارنگار هرهفته هراه با مشاهیر و بزرگان شهریار

بر آن شدیم تا با همت یکدیگر مشقی کنیم به وسعت عاشقی….

آشنائی با مشاهیر شهریار

شهریار با قدمت ۷۰۰۰ هزار ساله ی خود، این روزها با نام و نشانی شهره گشته که شایسته ی مردمان اصیل این دیار نیست.
شهریار،فرزندانی در خود پرورده است که قله های افتخار و معرفت را طی کرده ولی با نامهربانی در شهر خود غریب مانده اند.
شهریارنگار  برای آشنایی بیشتر شهروندان با زندگی مشاهیر و بزرگان شهریار مصاحبه اختصاصی ویدئویی هرجمعه با این عزیزان انجام می دهد.
از ناگفته های زندگی استاد شعر شهریار و راز ناگفته ی کارآفرینان شهرمان تا…..
هر جمعه با ما همراه باشید از طریق کانال تلگرامی و سایت  شهریارنگار