نکات مهم در سمینار روانشناسی / هوشیار باشیم نگذاریم از نا آگاهی ما استفاده کنند

نکات مهم در سمینار روانشناسی / هوشیار باشیم نگذاریم از نا آگاهی ما استفاده کنند

هوشیار باشیم نگذاریم از نا آگاهی ما استفاده کنند/ نکات مهی که در هنگام شرکت در سمینار روانشناسی باید بدانیم.

برای همه ما پیش امده که به یک سمینار روانشناسی دعوت شده  و  شرکت کرده ایم ولی ممکن است که این سمینار برای ما دستاوردی نداشته و یا  نکات مثبت فراوانی یادگرفته باشیم. برای اینکه بدانیم یک سمینار خوب و یا سمینار بد چه ویژگی هایی دارد بهتر است  قبل از شرکت در این سمینارها ویژگی  سمینار بد و سمینار خوب را بدانیم.

✳️ ویژگی های سمینار بد

❗️اگر به سمینار روانشناسی رفتید و بیشتر از آنکه راجع به رفتار موثر و راهکارهای عملی بر مبنای نظریه های علمی چیز یاد بگیرید خندید ، اگر بیش از نیمی از ساعت سمیناربه خاطرگویی گذشت به دانش و علم فرد برگزار کننده سمینار شک کنید.
❗️اگر فرد برگزار کننده به درصد هایی اشاره کرد بدون ذکر منبع پژوهش به علم او شک کنید.
❗️اگر ولو به اشاره ای نظریه یا مبنای علمی راهکارهای خود را بیان نکرد به علم او شک کنید.
اینکه فرد برگزار کننده سمینار روانشناسی بتواند فضای جلسه سمینار را شاد کند و از حالت خشکی بکاهد و حس شوخ طبعی داشته باشد خوب است و خودداز تکنیک های سخنرانی بشمار می رود و مطمئنا باعث خواهد شد که شما به شنیدن راغب شده و دچار خستگی نشوید
❗️❗️اما متاسفانه برخی افراد پشت عنوان رشته تحصیلی خود اندک شهرتی که به دست آورده اند، پنهان می شوند و به پشتوانه ی آن هر مطلبی را به خورد مردم می دهند و از نا آگاهی مردم سواستفاده می کنندو حتی بعضاً پولهای کلانی به جیب میزنند.
نتیجه اش میشود اینکه اندک افراد هوشیار که متوجه علم کم فرد برگزار کننده سمینار میشوند همه را به یک چشم نگاه می کنند و برچسب های نادرست به همه روانشناسان می زنند که( آنها چیز خاصی نمی دانند بعضا حرف های خاله زنکی میزنندو…)
در حالی که علم روانشناسی بر مبنای پژوهش ها و نظریه های بنیادینی شکل گرفته و راهکارهایی که در آن بیان میشود بر اساس پژوهش های متعددی است که در مورد کارکرد مغز و روان انسانها و با توجه به مشاهدات رفتاری انسان صورت گرفته است.

 وبژگی های سمینار خوب

سمیناری است که سر فصل های ارائه شده در آن با عنوان مطرح شده برای سمینار هم خوانی داشته باشه و صرفا عنوان بر مبنای جذب مخاطب انتخاب نشده باشد.
برگزار کننده سمینار در ارائه راهکارها اشاره ای هر چند کوتاه بر نظریه های بنیادینی که راهکارها از آن‌مشتق شده است داشته باشد.
اگر درصد و آماری ارائه میکند منبع آن را ذکر کرده مستند نماید.
از قبل زمان جلسه و اینکه قرار است مبحث معرفی شده طی چند ساعت و چند جلسه برگزار شود را اطلاع دهد نه اینکه سر فصل هارا عنوان کرده و با هجو جلسه را به درازا بکشد تا تبدیل به جلسه ای دیگر و هزینه ای دیگر نماید.
دارای مقدمه ،مطلب اصلی و جمع بندی نهایی باشد و در آن زمانی برای پاسخگویی به سوالها اختصاص داده شود.
نهایتا امیدوارم خوانندگان محترم در سمینار های روانشناسی شرکت کنند چرا که روانشناسان در این سمینار ها چکیده مطالعات صدها کتاب و پژوهش را در ساعتی در اختیار ما می گذارند. چه خوب است آن را فرصتی مغتنم برای افزایش آگاهی خود بدانیدچرا که ما در هر سطحی باشیم باز هم نیاز به یاد گیری داریم و چه بسا کلامی بتواند تغییری مفید در فکر، رفتار و نهایتا زندگی ما ایجاد کند.
سمیه علی نسب کارشناس ارشد روانشناسی