نصب ست های ورزشی و میز شطرنج در پارک کودک شهریار

نصب ست های ورزشی و میز شطرنج در پارک کودک شهریار

افتخاری سرپرست سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری خبر داد:

نصب ست های ورزشی و میز شطرنج در پارک کودک شهریار

به گزارش شهریارنگار و به نقل از  واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
در راستای ایجاد انگیزه و ترغیب شهروندان به تندرستی به منظور ارتقاء سلامت جسم و روان،سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری مبادرت به تجهیز پارک کودک شهریار به ست های ورزشی و میز شطرنج نموده که امید است به نحو مطلوبی توسط شهروندان مورد استفاده قرار گرفته و موجبات رضایتمندی آنان را فراهم آورد .