نشست هم اندیشی فعالین سیاسی اجتماعی شهریار با حضور جناب آقای مهندس مقیمی استاندار برگزار شد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی اجتماعی شهریار با حضور جناب آقای مهندس مقیمی استاندار برگزار شد

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی اجتماعی شهریار با حضور جناب آقای مهندس مقیمی استاندار برگزار شد
در این جلسه ابتدا تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی شهرستان در خصوص تاریخچه ،حوزه فعالیت و نوع فعالیت های انجمن ها و تشکل های مردم نهاد به ادای توضیحاتی پرداختند.
در ادامه ایشان با اشاره به مشکلات سمن ها در امر ثبت تشکل بخاطر مراجع قانونی مختلف صدور مجوز و مشکلات مختلف پیش روی فعالیت انجمنهای مردم نهاد به بیان مواردی پرداختند .
از جمله موارد مورد بحث دیگر اشاره عدم وجود مکانهای از جمله سراهای محله برای فعالیت سمنها و تشکلهای مردمی مختلف بود.
دکتر امید نقوی با تأکید بر ضرورت توجه خاص به انجمن های ادبی و هنری برای تضمین استمرار و گسترش فعالیت های این قشر به مدیون بودن دولت به اهالی فرهنگ و هنر در عرصه سیاست و انتخابات اشاره کرد و با انتقاد از بی توجهی دولت به این مسئله در عملکرد خود خواستار تقویت ارتباط دولت و هنرمندان شد.

سپس امیر سمائی از فعالین اجتماعی شهریار با تشکر از دکتر ناجی فرماندار سابق شهریار بخاطر اقدامات وی در راسای تکمیل بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار از سردرگمی تشکل های غیردولتی بعلت عملکرد نادرست بزرگان فعال در حوزه های سیاسی اجتماعی شهرستان سخن گفت و خواستار سیاست گذاری برای حل این مشکل گردید.
وی در ادامه با انتقاد از شکاف میان مردم و مسئولین و استفاده ابزاری از مردم صرفا در زمان انتخابات خواستار نزدیکی مردم به مسئولین شد.
سمائی با اشاره به عدم تحقق اصول حقوق شهروندی علیرغم شعارها از برخورد دوگانه حکومت با مسئولین سابق از جمله احمدی نژاد و خاتمی انتقاد کرده و خواهان اصلاح این رویه شد.
وی با اشاره به فضای بسته موجود در جامعه و ممانعت از طرح آزادانه انتقادات توسط افراد بر لزوم حضور فعال تشکل های مدنی در جامعه تاکید نمود و گفت: انتظار حل مشکلات صرفا توسط دولت ها نامعقول و غیر ممکن است و نیاز بر جامعه قوی و دولت پاسخگو وجود دارد.
دکتر شریفی از فعالین سیاسی حاضر در جلسه با تأکید بر لزوم واگذاری بخشی ازمسئولیت ها به تشکل ها و سازمان های غیر دولتی بر لزوم ارزیابی و شناسایی جایگاه غرب استان تهران در امر توسعه استان و ایجاد کرسی های توسعه محلی و منطقه تأکید کرد .
بابک جنگجو مدیر انجمن نوساخت نگاران با انتقاد از عدم استقبال شهرداران از همایش با موضوع مدیریت بحران شهرستان که توسط تشکل های غیردولتی برگزار گردید خواهان توجه بیشتر شهرداران و دهیاران به تشکلهای مدی شد.
سید هادی عظیمی فعال سیاسی دیگر حاضر در جلسه با اشاره به پرهزینه و مشکل بودن فعالیت سیاسی اجتماعی در کشور و تأکید بر ضرورت حمایت وزارت کشور از فعالین سیاسی و اجتماعی از سخت گیریهای قضایی درمورد محکومین سیاسی در کشور و تأکید بر ضرورت مقابله دولت با اعمال فشار نهادهای غیرمسئول تاکید کرد و گفت : ضرورت ایجاد تغییرات محسوس درحقوق شهروندی به جای طرح مباث کلان صرف وجود دارد.
وی با انتقاد از عملکرد شوراها به نحوی که باعث ایجاد بدبینی مردم به این نهاد شده و تأکید بر ضرورت ممانعت از تخلفات انتخاباتی خواستار بازنگری ر برخی قوانین و مقابله با تخلفات شد.

در ادامه مهندس محمودی نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس ضمن تقدیر از اقدامات آقای دکتر ناجی فرماندار پیشین درخصوص پیشبرد پروژه بیمارستان امام خمینی(ره) بر ضرورت وجود احزاب و تشکل های باثبات و مستمر به جای تشکیل و فعالیت موقت در زمان انتخابات تاکید کرد.
وی با اشاره به اختصاص بودجه قابل توجهی به حوزه احزاب و بانوان در سال پیش رو از وجود نمایندگان متخصص و تحصیلکرده در مجلس فعلی ابراز خرسندی نمود و به طرح تشکیل کمیته نظارت یر انتخابات شامل افرادی از میان مردم برای نظارت بر امر انتخابات خبر داد.
محمودی با اظهار تأسف از تخلفات صورت گرفته در انتخابات و تعهد به جبران نقص های فرآیند رأی گیری در آینده به جمعیت قابل توجه شهرستان اشاره نمود و بر ضرورت اختصاص امکانات و سرانه های بیشتر به منطقه تاکید کرد.
محمودی با تأکید و توصیه بر ارزیابی و نقد منصفانه اقدامات مسئولین شهرستان خواستار صبر مسئولین در قبال انتقادات و پذیرش انتقادات سازنده از جانب ایشان شد.
در انتها مهندس مقیمی استاندار تهران ضمن تقدیر از مسئولین شهرستانی بخاطر تشکیل این جلسات بر لزوم توجه بیشتر مسئولین شهرستان به تشکل های غیر دولتی و تأمین نیازهای قانونی ایشان تاکید کرد.
ایشان با اشاره به مطالبات فرهنگی و هنری جامعه و توصیه به فرماندار بر تقویت انجمن های هنری و اختصاص مکان های مناسب برای فعالیت هنرمندان ، پایین بودن بودن سرانه های فرهنگی در شهرستان شهریار را تابع وضعیتی یکپارچه که در سراسر کشور وجود دارد دانست.
مقیمی با اشاره به ضرورت اتخاذ مواضعی برای کاستن از شکاف میان مردم و مسئولین بر ضرورت تکریم ارباب رجوع بعنوان یکی از مصادیق تحقق حقوق شهروندی تاکید نمود و گفت:
باید نهادی برای ثبت شکایات مردم از نهادهای و دوایر دولتی توسط فرماندار شهرستان شهریار تاسیس شودو وی با اشاره به ضرورت کوچک سازی دولت بر اهمیت سرمایه های انسانی بیش از سرمایه های مادی برای تحقق توسعه همه جانبه تاکید کرد و خواستار تلاش تمام مسئولان برای رفع بحران آب در شهریار و حفظ اراضی کشاورزی شد.
در انتها استاندار تهران با اشاره به جریاناتی که تاب فضای باز اجتماعی و سیاسی را ندارند و قصد بازگرداندن شرایط به عقب را دارند بر ضرورت حفظ وحدت همه جریانات و گروهها برای تحقق اهداف کشور و ایجاد امید بعنوان مهمترین وظیفه همگانی تأکید نمود و خواستار داشتن روحیه تساهل و تسامح برای شنیدن سخنان منتقدین از سوی تمام مسئولین ، گروهها و جریانات فعال در کشور شد.

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی اجتماعی شهریار /

نشست هم اندیشی فعالین سیاسی اجتماعی شهریار