نشست فرماندار با شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار

نشست فرماندار با شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبری فرماندار شهرستان شهریار :


نشست فرماندار شهرستان شهریار با شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب در فرمانداری برگزار شد.

به منظور بررسی فعالیت های مختلف سیاسی و اجتماعی و نقش احزاب و تشکل های سیاسی در افزایش مشارکت مردم

در رشد و توسعه سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهرستان شهریار نشست مشترک مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار

با اعضای شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار در محل فرمانداری برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این نشست شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار

ضمن تبریک حضور مهندس طاهری به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار و آرزوی توفیق برای ایشان، فعالیت ها و اقدامات این تشکل و ظرفیت ها و موانع فعالیت سیاسی را در سطح شهرستان شهریار برشمردند و بر پشتیبانی و حمایت خود از دولت تدبیر و امید و برنامه ها و سیاست های دولت تاکید کردند.

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جهت رشد و توسعه سیاسی و اجتماعی گفت: فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی یکی از راهکارها و ابزارهای مهم برقراری ارتباط میان مردم و حاکمیت است و نتیجه ملموس و تاثیرگذار این فعالیت ها افزایش مشارکت مردم در توسعه و پیشرفت کشور و افزایش امید در جامعه است.