نشست بررسی مشکلات سالن های ورزشی صباشهر برگزار شد

نشست بررسی مشکلات سالن های ورزشی صباشهر برگزار شد

جلسه تعیین تکلیف سالن های ورزشی صباشهر در اداره اجتماعی معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش شهریار نگار و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛ در بررسی مشکلات سالن های ورزشی صباشهر که به با حضور شهبازی رئیس اداره اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار برگزار شد، مهندس کرم زاده شهردار صباشهر وعبدالوند رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار نیز شرکت داشتند.

بنا به این گزارش در این جلسه موضوعات و مسایل پیرامون سالن های ورزشی و نحوه واگذاری و مدیریت آنها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد به منظور ساماندهی امور ورزشی شهر صباشهر، دفتر نمایندگی اداره

ورزش و جوانان شهرستان شهریار با مدیریت ورزشی در منطقه احیا شود.