کسب رتبه قهرمانی بدمینتون توسط دانش آموز شهریار

کسب رتبه قهرمانی بدمینتون توسط دانش آموز شهریار

کسب رتبه قهرمانی بدمینتون بیست هشتمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در رشته بدبینتون توسط دانش آموز شهریاری

به گزارش شهریار نگار بیست وهشتمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در رشته بدبینتون انفرادی با قهرمانی رومینا تاجیک از شهریار به کار خود پایان داد.
براساس این گزارش :در این دوره از مسابقات که به میزبانی شهرخمین برگزارشد رومینا تاجیک توانست با غلبه بر رقیبان بر سکوی نخست این دوره از مسابقات قرارگیرد.
به گزارش شهریار نگار: بیست وهشتمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در رشته بدبینتون انفرادی با قهرمانی رومینا تاجیک از شهریار به کار خود پایان داد.
براساس این گزارش :در این دوره از مسابقات که به میزبانی شهرخمین برگزارشدرومینا تاجیک توانست با غلبه بر رقیبان بر سکوی نخست این دوره از مسابقات قرارگیرد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی بیست وهشتمین دوره ازمسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسرکشور ،رومینا تاجیک قهرمان انفرادی آزاد بدمینتون شهرستان شهریار درآیین اختتامیه این دوره از مسابقات گفت: ۵سال است که بدمیتون بازی می کنم و درمسابقات کشوری دارای رتبه می باشم هدفم از شرکت در مسابقات این است که المپیکی شوم و بتوانم پرچم ایران را بالاببرم .
وی افزود: با آمادگی کامل درمسابقات حاضرشدم و سعی کردم قهرمانیم راحفظ کنم با اینکه هفته پیش نایب قهرمان رنکیگ کشوری دراصفهان شدم ومقداری خسته بودم اما مراقب بودم که زحماتم هدرنرود و قهرمانیم همچنان حفظ شود.
قهرمان انفرادی بدمینتون اظهارداشت: سطح مسابقات درسطح بالا و خوبی بود همه برای قهرمانی می جنگیدند رقیب سختم دراین دوره البرز بود که نسبت به رقیبان دیگر توانایی اش بیشترو آماده تر بود ولی با این حال تمام تلاش خود راک ردم و نتیجه اش را گرفتم.