مراسم کلنگ زنی ۳ واحد تولیدی در شهرستان شهریار

مراسم کلنگ زنی ۳ واحد تولیدی در شهرستان شهریار

مراسم کلنگ زنی ۳ واحد تولیدی در شهرستان شهریار

به گزارش شهریار نگار مراسم کلنگ زنی ۳ واحد تولیدی در شهرستان شهریار با حضور جناب آقای صادقی

ریاست محترم سازمانصنعت، معدن و تجارت استان تهران، پورحیدری معاون توسعه و مدیریت و منابع

انسانی، مصلحی رئیس اداره صمت شهریار، پرنیان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، طاهری فرماندار

شهرستان ،محمودی نماینده مردمی مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه برگزار گردید.

در این کلنگ زنی واحدهایی در حوزه های ساخت اسکلت فلزی ، ساخت مصنوعات چوبی و بسته بندی تخم مرغ

قصد فعالیت داشته که این سرمایه گذاری ها جمعا به ارزش ۱۲۰هزار میلیون ریال و با برآورد اشتغال بیش

از۱۲۰ نفرپیش بینی می گردد. در ادامه این مراسم ۳ واحد تولیدی دیگر با نامهای تراشکاری رکورد فعال در

خصوص بازسازی و تعمیرات میل لنگ وسیلندر موتورهای قطار، کشتی و نیروگاهی، شرکت نوین رویا پلیمر

تولیدکننده ظروف یکبار مصرف و واحد تولیدی مبلمان و مصنوعات چوبی با برند پارامونت مورد بازدید قرار

گرفتند.شایان ذکراست که واحد میل لنگ تراشی مزبور با توجه به شرایط کنونی و تحریم ها تنها و احد قادر به

بازسازی میل لنگ های صنایع اشاره شدهدر کشور می باشد.

روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار