مراسم استقبال از طیب حیدری و محمد نصرتی در امیریه برگزار شد

مراسم استقبال از طیب حیدری و محمد نصرتی در امیریه برگزار شد

شهریار نگار : مراسم استقبال از طیب حیدری مربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان و محمد نصرتی کشتی گیر تیم ملی با حضور احمدی و محمدی از اعضای شورای اسلامی شهر شهریار ،سلمانی مدیر منطقه دو امیریه و عموم شهروندان امیریه برگزار گردید.
شایان ذکر است محمدی نصرتی در مسابقات جهانی یونان موفق به کسب مدال برنز و طیب حیدری نیز بعنوان مربی بهمراه تیم ملی موفق به کسب مقام نائب قهرمانی این مسابقات شدند.