مدیر آموزش و پرورش شهریار خبر داد: ۷۰مدرسه در شهریار نیاز به تخریب و بازسازی دارند

مدیر آموزش و پرورش شهریار خبر داد: ۷۰مدرسه در شهریار نیاز به تخریب و بازسازی دارند

احتمال تخریب ۷۰ مدرسه شهرستان شهریار

 

مجید پارسا مدیر آموزش و پرورش شهریار با اعلام اینکه شهرستان شهریار با دارا بودن بیش از ۱۶۰ هزار دانش آموز و حدود ۱۰ هزر فرهنگی بزرگترین منطقه آموزشی کشور است گفت : بیش از ۷۰ مدرسه در این شهرستان نیاز به تخریب و بازسازی دارند که با توجه به تعداد دانش آموزان و کمبود فضای آموزشی میبایست توجه جدی و ضروری به این موضوع صورت پذیرد.

مجید پارسا مدیر  با اشاره به تعداد دانش‌آموزان این شهرستان گفت: شهریار با دارا بودن بیش از ۱۶۴ هزار دانش‌آموزش بزرگ ‌ترین منطقه آموزشی کشور حسوب میگردد.

وی همچنین گفت:ضمن اینکه ۷ هزار پرسنل شاغل و ۳ هزار پرسنل بازنشسته آموزش و پرورش نیز در این شهرستان وجود دارند.

پارسا ادامه داد: با توجه به وجود این تعداد دانش آموز در شهرستان شهریار با کمبود فضای آموزشی در برخی نقاط مواجه هستیم که البته با کمک سایر مسئولین ۱۰ مدرسه جدید در شهرستان درحال ساخت میباشد ما باید به این نکته نیز توجه نمود که بیش از ۷۰ مدرسه در این شهرستان در مرحله تخریب هستند که باید تمهیدات لازم برای بازسازی این مدارس اندیشیده شود تا در آینده شاهد مشکل کمبود فضای آموزشی در این شهرستان نباشیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به روند افزایش جمعیت دانش آموزشی شهریار باید تلاشهایی در جهت افزایش سرانه آموزشی این شهرستان صرت پذیرد و حقوق قانونی آموزش و پرورش از محل عوارض گوناگون که در قانون پیش بینی شده است پرداخت گردد.

وی همچنین در پایان از نقش پر رنگ خیرین در حوزه مدرسه سازی یاد کرده و تلاشهای خیرین مدرسه ساز را عاملی موثر در ارتقای سطح سرانه های آموزشی شهرستان شهریار دانست.

آموزش و پرورش شهریار /

مدرس تخریبی شهرستان شهریار