مجوز فعالیت نخستین پالایشگاه شیر در شهرستان شهریار صادر شد

مجوز فعالیت نخستین پالایشگاه شیر در شهرستان شهریار

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به صدور مجوز نخستین پالایشگاه شیر فرمود:

این پالایشگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۵۰ هزار نفر در سطح کشور

گامی مهم در تحقق وعده اشتغال زایی در شهرستان شهریار است.

نورالله طاهری امروز در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان شهریار

با اشاره به ظرفیت های شهرستان شهریار اظهار داشت:

در مسیر دستیابی به شرایط مناسب در شهریار باید برنامه ها با توجه به اسناد بالادستی تهیه و تدوین شود

تا ضمن توجه به اهداف عالیه در این سند با بهره گیری از همه ظرفیت ها حرکت کنیم.

وی بیان کرد: مشکل بیکاری سبب شده که ضرورت ایجاد اشتغال و تولید داخلی در رأس امور قرار گیرد

و امروز هر فردی که توانایی دارد باید کارسازی کند، در شهرستان شهریار نیز موانع تولید در شهرستان بدون هیچ کم و کاستی رفع شده

و اجازه نمی دهیم تا مانع و مشکلی برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد شود.

فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذار ادامه داد:

باید زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذار و سرمایه گذاری در شهریار فراهم شود،

البته توافق نامه هایی نیز در این زمینه منعقد شده و تلاش داریم گامی مؤثر جهت رفع مشکلات جوانان این شهرستان برداریم.

طاهری در پایان با اشاره به صدور مجوز نخستین پالایشگاه شیر در شهریار خاطرنشان کرد:

این پالایشگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۵۰ هزار نفر در سطح کشور گامی مهم در تحقق وعده اشتغال زایی در شهرستان شهریار است.