لوازم خانگی

آدرس و شماره تلفن فروشگاههای لوازم خانگی شهریار و حومهلوازم خانگی

نام واحد صنفی محدوده آدرس تلفن
سلیمی انديشه انديشه فاز ۵ خيابان شهيد همت پاساژ Gپلاك ۶ ۶۵۳۴۶۸۵۱
حسن زاده انديشه انديشه فاز سه خیابان آزادی بازار بزرگ طبقه زیرزمین پلاك ۶۹ ۶۵۵۵۸۵۷۹
توسکی انديشه اندیشه فاز دو بلوار یاس شمالی پاساژ گلها طبقه زیرین پلاک ۵۷ ۶۵۵۴۲۲۷۵
آب روشن انديشه اندیشه فاز دو بلوار یاس شمالی پاساژ گلها طبقه همکف پلاک ۲۹ ۶۵۵۴۰۰۹۰
عطار انديشه اندیشه فاز سه خیابان آزادی بازار بزرگ طبقه همكف پلاك۱۸۱ ۶۵۵۵۷۵۱۷
بهرامی باغستان خادم آباد بلوار رسول اکرم لاله چهارم شرقی پلاک ۵۶۵ ۶۵۲۸۶۲۷۴
شمسه خلیفاغی باغستان خادم آباد بلوار ولیعصر بین لاله ۷ و ۸ شرقی پلاك ۶۳۴ ۶۵۲۳۳۷۴۵
كرمی باغستان سعيد آباد خلج پلاك ۳۹ ۶۵۶۰۳۳۸۰
امینی باغستان سعید آباد خیابان خلج پلاک ۴ ۶۵۶۰۲۲۸۳
فتح اله باغستان نصيرآباد بدر آزادگان جنب چلو كبابی چرخ طلایی ۶۵۹۵۶۶۳۵
جنگجو باغستان نصيرآباد بدر استاد معین جنب حسینیه پلاك ۱۷۹ ۶۵۹۵۲۴۹۹
میرزائی چنذاب باغستان نصيرآباد بدر شهید بهشتی پلاك ۷۳ ۰
خداپناه باغستان نصيرآباد بدر شهید بهشتی پلاک ۱۵۶ ۶۵۹۵۳۱۲۲
صیامی باغستان نصيرآباد بدر شهید رجایی پلاک ۲۰ ۶۵۹۵۲۰۷۷
امیر پور باغستان نصيرآباد بدر هجرت ۲ ۶۵۹۵۶۷۵۶
رستم علي باغستان نصيرآباد خيابان آزادگان كوي ۷ متري شهيد چمران پلاك ۹ ۰
فتح اله زاده باغستان نصیر آباد خ شهید رجایی پلاك ۱۵۴ ۶۵۹۵۴۴۴۸
رجبی باغستان نصیر آباد خیابان شهید بهشتی پلاک ۴۱ ۶۵۹۵۳۷۹۲
حسینی باغستان نصیر آباد خیابان شهید رجایی نبش بنفشه دوم پلاک ۲ ۶۵۹۵۲۲۲۷
طاهری باغستان نصیرآباد خیابان آزاداگان خیابان امام خمینی (ره) پلاک ۷ ۰
آقا محمدی باغستان نصیرآباد خیابان درختی جنب نانوایی لواشی پلاک ۲۱۳ ۶۵۹۵۸۷۴۴
خرم شاهد شهر شاهد شهر بلوار شهدا پلاك ۱۰۷ ۶۵۴۴۵۵۴۰
میرزایی شاهد شهر شاهد شهر بلوار شهدا میدان اول خیابان دکتر حسابی خیابان شهید چمران پلاک ۶۰ ۶۵۴۴۲۵۴۲
چهر قانی شاهد شهر شاهد شهر خيابان شهدا آزادی ۶۵۴۴۳۵۲۰
مظفری شاهد شهر شاهد شهر خيابان شهدا بعد از شهرداری پلاك ۲۲ ۰
محمد یاری شاهد شهر شاهد شهر خيابان شهدا پلاك ۱۰۶ ۶۵۴۴۴۲۵۴
حسنی شاهد شهر شاهد شهر شهید مطهری پلاك۲۷۲ ۶۵۴۴۲۵۴۸
بهنام شاهد شهر شاهد شهربلوار شهدا نبش خیابان  مدرس پلاک ۸ ۶۵۴۴۶۷۲۷
طلایی شاهد شهر شاهدشهر خیابان معلم نبش کوی حجاب پلاک ۴ ۶۵۴۴۳۸۴۹
کهراری شاهد شهر شاهدشهر میدان امام خمینی روبه روی پارک ۹ دی جنب پلاک ۲۲۰ ۶۵۴۴۲۵۴۰
ده ده خانلو شهريار اسد آباد توحید ۶۵۲۲۶۷۵۵
طهماسبی شهريار اسد آباد توحید پلاك ۴ ۶۵۶۸۷۸۹۶
عبدالمحمدی شهريار اسدآباد انتهای بلوار امام نبش کوچه وحدت پلاک ۱ ۶۵۶۸۲۸۴۸
غفار خانی شهريار اميريه شهید رفیعی شهید نفر پلاك ۱۸ ۶۵۶۴۴۲۴۷
عابدینی طاهری شهريار انديشه فاز يك ارغوان سوم نبش كوی پرستو پلاك ۲۶ ۶۵۵۳۳۷۸۱
سجادی مظلوم شهريار انديشه فاز يك چهارم غربی بعد از داروخانه پلاك ۱۴ ۶۵۵۱۵۲۲۷
قوامی شهريار انديشه فاز يك خیابان ۸ غربی پلاک ۷۵ ۶۵۵۳۶۲۵۶
صالح بیات شهريار انديشه فاز يك دنیا مالی  ۱۲ غربی پلاك ۶۳ ۶۵۵۲۶۶۹۷
ذوالقدر شهريار انديشه فاز يك دنیامالی بعد از خیابان ۵ غربی هفتمین واحد صنفی سمت راست ۶۵۵۳۰۸۵۶
لوازم خانگی زمانی شهريار انديشه فاز يك دنیامالی بین اول ودوم غربی فروشگاه ریحانه ۶۵۵۲۷۲۲۵
حاجی نصیری شهريار انديشه فاز يك غربی ۸ نبش میدان معلم پلاك ۸۷/۲ ۶۵۵۳۸۵۸۴
علیزاده شهريار اندیشه فاز یك بین خیابان ۱۳ و ۱۴ غربی نبش كوی محتشم ۶۵۵۲۳۸۵۴۷
اصلاحی شهريار اندیشه فاز یك خیابان شقایق اول  پلاك ۶۵ ۶۵۵۰۱۷۴۵
شریف پور شهريار اندیشه فاز یک  ابتدای بلوار دنیامالی پاساژ ارم طبقه زیرین واحد ۱۵ ۶۵۳۲۰۰۴
سبیل پور شهريار اندیشه فاز یک بلوار دنیامالی بین  خیابان ۵ و ۶ شرقی پلاک ۶۱۵ ۶۵۵۲۰۶۲
حسومی شهريار اندیشه فاز یک بلوار دنیامالی بین ۱۰ و ۱۱ شرقی پلاک ۳۰۳ ۶۵۵۲۴۴۳۷
رستمی شهريار اندیشه فاز یک بلوار شهید دنیامالی بین خیابان  ۵ و ۶ غربی پلاک ۵۲۸/۲ ۶۵۵۲۲۱۶۴
حاجیان شهريار اندیشه فاز یک خیابان ۱۲ غربی پلاک ۱۶۶/۱ ۶۵۵۰۳۴۶۶
زمانی شهريار اندیشه فاز یک خیابان ۱۲ غربی پلاک ۲۲۰ ۶۵۵۳۴۲۵۵
تیموری شهريار اندیشه فاز یک خیابان چهارم شرقی نبش جاوید ۲ ۰
صفری شهريار اندیشه فاز یک خیابان چهارم غربی پلاک ۸/۲ ۶۵۵۲۶۸۰۱
درودیان شهريار اندیشه فاز یک خیابان چهارم غربی کوچه جبهه پلاک ۷۷/۱ ۶۵۵۱۵۴۰۳
شیری شهريار اندیشه فاز یک خیابان شاهد شرقی پلاک ۳۹ ۶۵۵۱۶۵۲۰
لوازم خانگی عظیمی شهريار اندیشه فاز یک خیابان شقایق پنجم  بعد از کوچه حکیم پلاک ۸ ۶۵۵۰۱۹۵۵
خوشبازان شهريار اندیشه فاز یک خیابان شهید جعفر قلی خان پلاک ۱۰۸ ۶۵۵۰۴۹۹۳
هادی شهريار اندیشه فاز یک خیابان معلم بین ۱۰ و ۱۱ غربی پلاک ۴۸ ۶۵۵۳۴۴۴۴
پارسا شهريار اندیشه فاز یک خیابان هشتم غربی نرسیده به میدان معلم پلاک ۳۱/۲ ۰
یدی شهريار اندیشه فاز یک شهرک مریم خیابان طالقانی ۲۰ متری شهرداری قطعه ۱۰۶۶ ۰
احمدی شهريار بردآباد امام خمینی مجتمع تجاری زرین واحد ۱۱ ۶۵۶۴۲۴۲۳
قره باغی شهريار بردآباد خیابان شهید رفیعی پلاك ۲۸ ۶۵۶۴۰۸۵۵
محمود خانی شهريار خادم آباد رسول اكرم بین لاه ۱۳ و ۱۴ پلاك ۱۰۲ ۶۵۲۳۶۴۲۹
بغدادی. شهريار دهشاد بالا خیابان شریعتی جنب کوی فرهنگیان پلاک ۱۱۵ ۰
ابراهیمی شهريار رزكان ولیعصر جنب نانوایی بربری پلاك ۵۱ ۶۵۹۳۳۰۳۳
هجرانی جمیل شهريار رضي آباد بالا ولیعصر پلاك ۲۳۳ ۶۵۲۶۰۶۴۵
هجرانی شهريار رضی آباد بالا خیابان ولیعصر پلاک ۲۵۱ ۶۵۲۶۱۲۸۸
ریاحی شهريار شهريار انقلاب مقابل بانك ملی ۰
ابراهیمی شهريار شهريار انقلاب نبش كوی خرمی نژاد ۶۵۲۵۵۴۳۸
ورچه ئی شهريار شهريار بلوار رسول اكرم بعد از كوی لاله دومین واحد صنفی ۶۵۲۵۰۱۴۷
مبيني شهريار شهريار بلوار رسول اكرم پلاك ۳۳۷ ۶۵۲۲۹۱۰۳
لوازم خانگی رهگذر شهريار شهريار خيابان شهيد مصطفي خميني روبه روي اداره برق پلاك ۱۱۰/۴ ۶۵۲۶۲۷۴۱
دشتی خیر آبادی شهريار شهريار ميدان معلم  میدان معلم پلاك۵۴ ۶۵۲۶۲۴۰۰
درخشان شهريار شهريار ولیعصر پاساژ ولیعصر ۶۵۲۲۳۵۶۰
شهریاری مجد شهريار شهريار ولیعصر شهید زمانپور پلاک ۲۲ ۶۵۲۴۸۰۶۸
رزاقی شهريار شهرک وائین خیابان سعدی خیابان میلاد ۳ پلاک ۴۳ ۶۵۳۲۳۹۷۷
گنجی شهريار شهرک وایین بلوار امام خمینی کوچه شهید توسلی  پلاک ۳ ۶۵۳۲۰۰۵۷
سامسونگ شهريار شهرک وایین بلوار شهدا  بین شهرک کاروان و وایین بلوار شهدا روبروی بیمارستان تامین اجتماعی ۶۵۳۱۱۵۳۸
هجرانی جمیل شهريار شهرک کمیته خیابان بوستان نبش بن بست طوس ۶۵۲۲۷۸۲
شکری شهريار شهریار بلوار رسول اکرم (ص) نرسیده به خدمات شهری نبش کوچه سروش ۶۵۲۸۰۷۲۷
نیکخواه شهريار شهریار بلوار نواب صفوی روبروی بنیاد شهید نبش کوی شهید محمود خانی ۰
ریاحی شهريار شهریار خیابان انقلاب نرسیده به کوی ماجدی جنب مسجد جامع  پلاک ۲۱۶ ۶۵۲۵۷۸۵۸
جعفری شهريار شهریار خیابان انقلاب کوی شهید ثمری پلاک ۳ ۶۵۲۲۷۴۳۱
لوازم خانگی سوادیان شهريار شهریار خیابان رسول اكرم نبش كوی لاله ۶۵۲۶۶۸۸۰
احمدی شهريار شهریار خیابان شهید احمد رهگذر پلاک ۲/۴ ۶۵۲۶۳۷۲۰
لوازم خانگی ریاحی شهريار شهریار خیابان شهید محسنی كوی نام آوران پلاك ۴ ۶۵۲۲۳۰۶۴
ال جی شهريار شهریار خیابان شهید مصطفی خمینی روبروی اداره برق پلاک ۱۱۰/۳ ۶۵۲۶۴۸۳۳
شکری شهريار شهریار خیابان ولیعصر  جنب پاساژ زرین ۶۵۲۴۹۵۳۹
درخشان شهريار شهریار خیابان ولیعصر پلاک ۴ ۶۵۲۲۳۵۶۰
شکری شهريار شهریار خیابان ولیعصر خیابان شهید بهشتی شرقی پلاک ۲۹ روبروی پیشخوان دولت ۶۵۲۹۹۱۶۵
عظیمی شهريار شهریار خیابان ولیعصر خیابان شهید بهشتی شرقی طبقه زیرین درمانگاه مهران ۶۵۲۲۸۱۹۰
فراهانی شهريار عباس آباد کرشته خیابان مطهری نبش کوچه جنت پلاک ۲۴۵ ۶۵۲۶۷۴۶۳
فیروزی شهريار فردوسیه خیابان امام خمینی نبش کوی شهید تاجیک پلاک ۵۵۵ ۶۵۴۶۳۲۵۵
جعفری شهريار وائین بلوار امام خمینی  کوچه ۵ متری اول بلوار امام خمینی نرسیده به میدان پلاک ۲۸۴ ۶۵۲۱۲۷۱۸
رسولیان شهريار وائین بلوار شهدا روبروی شهرک اداری پلاک ۹۲ ۶۵۳۱۱۰۱۵
قلی پور شهريار وایین بلوار امام خمینی خیابان میلاد ۴ پلاک ۵ ۶۵۳۱۲۴۶۴
اینانلو شهريار کهنز ۲۰ متری روبروی گلستان ۱۴ پلاک۲۸۸ ۶۵۲۴۲۴۵۲
اینانلو شهريار کهنز خیابان ۲۰ متر بسیج روبروی ۱۲ متری مطهری پلاک ۲۸۸ ۶۵۲۸۰۳۶۵
ربانی شهريار کهنز خیابان ۲۰ متری بسیج بعد از کوی شهید عسگر خانی پلاک ۳۶۶/۱ ۶۵۲۶۳۷۱۲
رسولی صبا شهر شهرک مصطفي خميني ۱۶ متری پلاك ۲۰۹ ۶۵۷۶۴۶۶۰
هاشمی صبا شهر شهرک مصطفی خمینی (ره) خیابان ۱۶ متری بعد از میلاد پنجم پلاک ۷۲ ۶۵۷۶۵۸۱۴
خانپور صبا شهر شهرک مصطفی خمینی خیابان ۱۶ متری نبش میلان ۱۳ ۶۵۷۴۲۰۰۴
رنجبریان صبا شهر صبا شهر امام خمینی پلاك ۱۳۲ ۶۵۶۲۳۲۲۵
تنها صبا شهر صبا شهر امام خمینی پلاك ۲۵۶ ۶۵۶۲۳۸۸۹
خلیلی صبا شهر صبا شهر امام خمینی پلاک ۳۴۰ ۶۵۶۲۳۸۵۶
سعادتی صبا شهر صبا شهر تاجیك جنب بانك ملی پلاك ۲۴۲ ۶۵۶۲۷۴۵۳
خوش ناملو صبا شهر صباشهر – ویره – خیابان آزادگان پلاک ۱۲ ۶۵۷۶۵۵۵۱
مهران زاد صبا شهر صباشهر بلوار شهید تاجیک جنب بانک ملی ۶۵۶۲۷۹۹۶
غلامی صبا شهر صباشهر خیابان طالقانی نبش نور ۱۶ ۶۵۶۳۷۶۲۹
جعفر بگلو صبا شهر صباشهر طالقانی جنب نانوایی پلاك ۱۲۵ ۶۵۲۴۴۵۴۰
كربلایی  هادی صبا شهر ويره خیابان آزادگان پلاك ۲۵ ۶۵۷۶۳۷۵۸
حاجی قلی صبا شهر ويره خیابان آزادگان پلاك ۷۹ ۶۵۷۶۲۵۹۶
فرهنگ صبا شهر ویره بلوار شهید اکبری نبش گلستان ۲۹ پلاک ۲ ۶۵۷۶۶۵۶۳
حیدری صبا شهر ویره خیابان آزادگان نبش گلستان چهل و سوم پلاک ۱۶ ۶۵۷۶۲۷۵۶
هوشمندی جوان فردوسيه فردوسيه امام خمینی پلاك ۷۰۷ ۶۵۴۶۷۸۴۹
عبدی هولاسو فردوسيه فردوسيه امام خمینی پلاك ۷۱ ۶۵۴۶۴۲۲۷
طریقی فردوسيه فردوسیه  میدان نماز خیابان سعدی پلاک ۱۷۳ ۶۵۴۶۶۷۰۵
یعقوبلو فردوسيه فردوسیه خیابان ۱۴ متری سعدی بین کوچه زعفران و ابوالفضلی نرسیده به کوی ابوالفضلی سومین واحد صنفی سمت چپ ۶۵۴۶۸۸۳۷
مرادی فردوسيه فردوسیه خیابان سعدی بعد از میدان نماز پلاک ۱۲۳ ۶۵۴۶۳۷۵۲
عاشوری فردوسيه فردوسیه محله عباس آباد خیابان امام خمینی پلاک ۲۶۱ ۶۵۴۶۳۰۵۱
فیضی پور وحيديه فرارت بلوار ولایت  بین بوستان ۹ و ۱۰ ۶۵۷۵۴۰۲۰
سلمان پور وحيديه فرارت بلوار ولایت بعد از بوستان ۱۰ پلاک ۵۳۷ ۶۵۷۵۴۵۱۷
لوازم خانگی مهربان وحيديه وحيديه آیت اله خامنه ای  روبروی كوی چهارم غربی پلاك ۱۱۷ ۰
بیگدلی اصل وحيديه وحيديه آیت اله خامنه ای پلاك ۹۳ ۶۵۶۳۳۸۵۲
ملابیرامی وحيديه وحيديه شهید جعفری نبش مهر پلاك ۲۴۵ ۶۵۶۳۶۶۹۵
شرفی کیا وحيديه وحیدیه اسماعیل آباد خیابان شهید جعفری پلاک ۳۶ ۶۵۶۳۳۲۷۶

فروشگاه لوازم خانگی  در شهریار/