قصاص؛ پايان دوئل عاشقي ۲ دو جوان….

قصاص؛ پايان دوئل عاشقي ۲ دو جوان….

عشق یا جنون…

 پایان دوئل عشقی دو جوان به قصاص رسید ….

.

پسر جواني که بر سر درگيري براي رسيدن به دختر موردعلاقه‌اش دوست خود را به قتل رسانده بود

با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد….
عصر ۲۰ آبان سال ۸۷، مأموران پليس شهرستان شهريار از طريق مرکز فوريت‌هاي پليس

از کشف جسد مرد جواني در يکي از خيابان‌هاي اين شهر باخبر شدند.
مأموران پليس با حضور در محل حادثه و بررسي مدارک هويتي جسد متوجه شدند

که وي رضا نام دارد؛ اين فرد بر اثر اصابت چاقو به قلبش به قتل رسيده بود.
تحقيقات از خانواده مقتول نشان داد که وي بر سر دوستي با دختر جواني با يکي از دوستانش به نام سهيل درگير بوده

و احتمالا او رضا را به قتل رسانده است چرا که قبلا رضا را تهديد به قتل کرده بود.
چند ساعت بعد از اظهارات خانواده رضا، سهيل در خانه خود شناسايي و دستگير شد و در نخستين جلسه بازجويي به ارتکاب قتل اعتراف کرد.
سهيل در اعترافات خود گفت:

رضا با دختري که با من دوست بود ارتباط برقرار کرده و او را تهديد کرده بود که اگر با من قطع ارتباط نکند

برايش دردسر درست خواهد کرد….

وي افزود: ابتدا تصميم گرفتم که از او شکايت کنم اما چون رابطه من و آن دختر قانوني نبود

از اين کار منصرف شدم؛ روز حادثه موتور يکي از دوستان را قرض گرفتم

و با چاقويي که خريدم، منتظر شدم تا رضا را در مسير محل کارش ببينم.
وي گفت: وقتي او را ديدم ابتدا از او خواستم ديگر دختر مورد علاقه من را اذيت نکند

اما او به من فحاشي کرد که من هم عصباني شدم و او را با چاقو به قتل رساندم.
با اعتراف سهيل به ارتکاب قتل، قرار مجرميت وي از سوي دادسراي جنايي صادر

و پرونده براي رسيدگي به دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد

که در تاريخ ۲۴ شهريور امسال جلسه محاکمه در شعبه ۷۴ و به رياست قاضي تردست برگزار شد.
بعد از اظهارات و اعترافات متهم در جلسه دادگاه، متهم به خاطر ارتکاب قتل به قصاص محکوم شد

اما به دليل اينکه درباره ارتباط غيراخلاقي با دختر مورد علاقه‌اش تفهيم اتهام نشده بود، جلسه محاکمه تجديد شد که امروز برگزار شد.
بعد از اينکه متهم به رابطه با آن دختر اعتراف کرد، قاضي تردست و مستشاران دادگاه وارد شور شدند

و حکم نهايي مبني بر قصاص متهم و تحمل ۷۴ ضربه شلاق را صادر کردند…