افتخار آفرینی جوانان شهریار در قالب تیم چکاد وحیدیه در کشور

افتخار آفرینی جوانان شهریار در قالب تیم چکاد وحیدیه در کشور

‍ قرارگرفتن تیم چکاد جوانان بعنوان هشت تیم برتر بسیج دانش آموزی کشور

چکاد وحیدیه که تیم بسیج دانش آموزی البرز را تشکیل داده بودند در بازی پایانی خود جز هشت تیم برتر بسیج دانش آموزی کشور قرار گرفتند.

اسامی بازیکنان:
مهدی قلخانی
علیرضا ابراهیمی
محمدجلالوند
امیرحسین عزیزمرادی
محمدبیژنوند
مهران تقوی
مبین حضرت قلی زاده
عباس رضایی
مسعود آزادی
امیرمحمد زیادی
محمد مقدم
رسول بیرامی

کادر فنی: مجتبی علیرضالو_مصطفی رضایی