فروش ویژه تاکسی در شهریار

فروش ویژه تاکسی در شهریار

فروش ویژه تاکسی در شهریار

تاکسی با شرایط زیر به فروش می رسد:

مدل:۹۲
بی رنگ
با امتیاز خط امیریه-شهریار
قیمت:۲۸ میلیون
شماره تماس:۰۹۱۹۱۶۱۴۲۸۴