فروش اتومبیل مدل ۹۱

فروش اتومبیل مدل ۹۱

فروش اتومبیل تیبا در شهریار

مدل ۹۱

گیربکس اتوماتیک

بیمه شخص ثالث وبیمه بدنه

بدون تصادف وبیرنگ

قیمت ۲۰میلیون ۵۰۰ هزارتومان

شماره تماس :     ۰۹۳۳۲۱۱۱۶۹۹