فرماندار شهرستان شهریار از پروژه های شهر فردوسیه بازدید به عمل آورد…

فرماندار شهرستان شهریار از پروژه های شهر فردوسیه بازدید به عمل آورد…

فرماندار شهرستان شهریاربه همراه جمعی از مسئولین، از پروژه های شهر فردوسیه بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شهریارنگار و به نقل از پایگاه خبری شورا و شهرداری فردوسیه :

با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار ، مهندس امینی معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهریار ،

اسدی شهردار شهر فردوسیه ، مهندس درخشان معاون فنی و شهرسازی شهرداری فردوسیه ،

مهندس ریاضی پور معاون اداری مالی شهرداری و مهندس عموزاده مسئول واحد عمران شهرداری

از پروژه های عمرانی در حال اجرای شهر فردوسیه بازدید بعمل آمد

فرماندار شهرستان شهریار ضمن ابراز رضایتمندی از وجود پروژه های خوب و مناسب در شهر فردوسیه خاطر نشان کرد

این پروژه ها خواهد توانست در راستای بهبود مسائل و مشکلات شهر فردوسیه در حوزه های حمل و نقل و ترافیکی

آموزشی و فرهنگی، فضای سبز نقش بسزایی داشته باشد .

وی ادامه داد : امید واریم شهرداری فردوسیه طبق پیش بینی که به عمل آمده بتواند پروژه ها را در زمان مناسب تحویل و به اتمام برساند .

وی خاطر نشان ساخت : از شهروندان فهیم شهر فردوسیه میخواهیم با کمک فکری خود ما را در راستای اجرای بهتر این پروژه ها یاری نمایند .