طرح شناسائی و طرد اتباع خارجی و متکدیان در شهریار اجرا شد

طرح شناسائی و طرد اتباع خارجی و متکدیان در شهریار اجرا شد

معاون سیاس و انتظامی فرمانداری شهریار از اجرای طرح شناسائی و طرد متکدیان و اتباع خارجی در شهریار خبر داد.

به گزارش شهریار نگار مهندس ابوطالب فرنیا پور معاون سایسی و انتظامی فرمانداری شهریار از بازدید نوروزی در اولین روز از سال ۹۷ از واحدهای بازیافت و سکوهای زباله سطح شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت نامطلوب سکوهای زباله از حیث بهداشتی تذکرات لازم جهت رفع مشکل به متولیان امر داده شده است.

ایشان همچنین با اشاره به اجرای طرح شناسائی و طرد اتباع خارجی در شهرستان شهریار که در ایام نوروز اجرا شده است گفت: طبق ماده ۱۲۰ قانون کار : اتباع خارجی نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

فرنیا پور ضمن تذکر به کارفرمایان، اشخاص حقیقی و حقوقی ، کارگاهها، شرکتها و پیمانکاران شهرداریها و سایر دستگاههای خدماتی و…در خصوص عدم استفاده از اتباع غیر مجاز خارجی گفت : در صورت مشاهده استفاده از اتباع غیر مجاز خارجی وفق مقررات با خاطیان برخورد خواهد شد.

شایان ذکر است  طبق بند ج ماده ۱۱قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند در صورت تکرار این جریمه دو برابر خواهد شد .