طرح احداث پارک شهر جعفریه و بی توجهی مسئولین …

طرح احداث پارک شهر جعفریه و بی توجهی مسئولین …

رونوشت به مدیران و مسئولین محترم که در راه آبادانی شهر وظیفه دارند …

مدیران و مسئولین خاموش لطفأ از خواب بیدار شوید و کمی هم پاسخگو باشید !!!

هر چند که با آغاز فصل زمستان رفتن به خواب زمستانی نیز مزید بر علت یکی از هزاران دلیل بر بی مسئولیتی و عدم توجه به نیاز شهروندان خواهد بود .

هر آن طور که صلاح شخص خود می دانید عمل فرمایید .

گویا شما بزرگواران به همین سرعت فراموش نمودید چندماه گذشته را که محتاج رأی همین مردم بودید و هر رأی آن ها برای شما در حکم کیمیا بود ، تا به سوی اهداف بزرگ خویش گام بردارید .

شما مسئول گرامی که منتخب همین مردم هستید ، آیا تا به حال از نزدیک به شهرک های اطراف شهریار که ساکنین بسیار بی بضاعت و اقشار کم درآمد را در خود جای داده اند گام برداشته اید؟

شما مسئول گرامی که منتخب همین مردم هستید ، آیا تا به حال از نزدیک به شهرک های اطراف شهریار که ساکنین بسیار بی بضاعت و اقشار کم درآمد را در جای خود گذری هر چند کوتاه کرده اید .

حتی اگر هم تا به امروز در این مکان ها قدم مبارک را نگذاشته اید ، سوالی ذهن بنده را بسیار مغشوش کرده است ؛ که چگونه اطلاعی از طرح های به اصطلاح عمرانی این مناطق ندارید . چطور است که وقتی کلنگ احداث آن ها بر زمین می خورد ، آوازه ی این کلنگ زنی تا نا کجا آباد مخابره می شود .

و بعد از مدت کوتاهی حتی با صرف هزینه ای از بیت المال به همان شکل رها می شود !!

شهرداری و شورای محترم آیا از همان ابتدا نیاز به بازنگری و تحقیق وافی در خصوص نقشه و طرح عمرانی در خود نمی بینید که کار را به همین سرعت آغاز و پایان میبخشید .

صرفأ جهت یادآوری خدمتتان طرح احداث پارکی در شهرک جعفریه را مثال خواهم زد !

سه سال است که زمینی بایر که دارای مالک نیز می باشد ، به بهانه ی پارک شدن جدول بندی شده و تابلوی احداث نیز در آن گذارده شده !!!

مسئولین محترمی که نامشان بر روی تابلو می باشد ، آیا پاسخگوی این شهروندان هستید ؟؟

یادتان باشد قسمتی را که برای تعهد به خدمت بر همین مردم به تازگی خورده اید …

آیا زمان پاسخگویی و نظارت و هزار البته تأمل قبل از آغاز نرسیده است ؟؟؟