شورای هماهنگی  احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار تشکیل شد

شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار تشکیل شد

شورای هماهنگی  احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان شهریار( شهات شهریار ) تشکیل شد

شورای  هماهنگی  احزاب و تشکل های اصلاح طلب  با حضور مسئولین  دفاتر احزاب و تشکهای اصلاح طلب شهرستان شهریار ( شهات شهریار ) تشکیل شده است و جلسات مستمر خود را برگزار می نماید.

   این شورا که از مسئولان  ۱۲  حزب تشکیل شده است و پس از  تهیه و تنظیم  نظام نامه  به صورت مستمر جلساتی را تشکیل داده است و در حال پیگیری برنامه خود می باشد . این شورا که هم اکنون دراای  ۱۲ عضو است و اعضای آن در حال افزایش می باشد  برنامه اصلی خود را در هماهنگی فعالیت ها  تشکیلاتی  اصلاح طلبان شهرستان گذاشته است .   در حال حاضر حزب اراده ملت با مسئولیت آقای  محمد افشار ریاست دوره ای شورای فوق را برعهده دارد و  مجمع فرهنگیان ایران سالامی با مسئولیت امیر یقین لو نایب رئیس این شورا است . شورای مزبور تا کنون  از طریق فضای مجاری کلیه فعالیت های خود را به اطلاع مخاطبانش رسانده است . افشار رئیس شورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهریار در مصاحبه با خبرنگار شهریار نگار با تاکید بر اینکه زمان فعلی نیازمند  کار حزبی مشخص و شفافیم  تشکیل شورای مزبور را گام مهمی در پیشبرد اهداف اصلاح طلبان شهرستان دانست  . وی درمورد فعالیت های  این شورا افزود  شورا تاکنون توانسته است نظام نامه خود ار تصویب کند و به تدریج در حال تصویب آئین نامه دخلی خوذ میباشد و  عضویت اعضای جدید نیزبه تصویب رسیده است .  وی درادامه افزود  ما در مورد انتخابات مجلس آینده مباحثی داشته ایم که هنوز به جمع بندی نرسیده است ولی تلاش خواهیم کرد در مسیر  رشد و اعتلای کشور و منطقه اقدامات مناسبی انجام دهیم و به زودی براساس شاخص هایی که در حال تهیه آن هستیم به  گفتگو با نامزدهای انتخابات مجلس خواهیم پرداخت . وی نیاز به تشکیل این شورا را گذر از فعالیت های بی برنامه  دانست و اضافه کرد شهرستانی که از نظر ظرفیت  توانایی بالایی دارد باید در عرصه سیاسی و  اجتماعی هم متحول شود و بتواند در سطح یکی از شهرهای بزرگ کشور عمل نباید و این مهم با تغییر در فضای سیاسی  امکان پذیر است وشورای هماهنگی احزاب و تشکل های اصلاح طلب شهرستان  قدم بزرگی دراین تغییر می باشد .