شهر من، شهريار!

شهر من، شهريار!

شهریار،شهرى است با قدمتى هشت هزار ساله.


با آثار تاريخى فراوان و تاريخ و فرهنگى غنى.
شهرى كه در طى ساليان، مورد كم لطفى فراوان قرار گرفته.
شهر من، اصيل تر از آن است كه تنها با ميوه هاى خوشمزه و زيبايش معروف باشد!
شهريار، شهريست كه از همان آغاز يكجانشينى، مورد انتخاب مردمى قرار گرفت

كه به دنبال محلى خوش آب و هوا با خاكى حاصلخيز بودند.
شهريار در دوره هاى تاريخى بسيارى، يكى از شهرهاى مهم محسوب ميشده

و آثار تاريخى فراوانى را در خود جاى داده است.
در حال حاضر از ١٠٢ اثر تاريخى در شهريار ياد ميشود كه مربوط به دوره هاى آغاز

يكجا نشينى تا دوره هاى ساسانى و سلجوقى و صفويه و قاجاريه و … ميباشد.
٣٨ تپه در شهريار كه وجود آنها به معنى وجود شهرهايى است كه در گذشته هاى بسيار دور،

مردمانى اصيل در آنها ميزيستند! محوطه هاى باستانى رها شده به دست تاريخ و نامهربانيهايش،

٢ مسجد و ٣ حمام قديمى كه هيچكس نميداند چه كسانى با چه حكايتهايى تنى به آب ميزدند و عبادت ميكردند!
٤ پل قديمى، ٢ كاروانسرا كه اكنون گرد تاريخ آنها را پوشانيده

١ برج مقبره كه در منطقه اى زيبا و پر از باغ و هوايى مطلوب،قرار دارد و

در حال خرابيست! ٢٨ امامزاده…

اينها تنها گوشه اى از تاريخ فراموش شده ى شهريار ميباشند!!!

گاهى خوانده ايم كه قدمت شهريار همزمان با قدمت قره تپه است، تپه اى كه در

واقع شهرى آباد و پويا بوده كه گذر زمان آن را تبديل به تپه اى گوشه گير و آرام كرده!!

اما بايد گفت قدمت شهريار به حدود هزار سال پيش از اين تپه باستانى برميگردد!
در كتب تاريخى از شهريار با نام دى شهر،ولايت روستايى تاريخى در حوزه رى و

منطقه اى حاصلخيز در مسير رودخانه هاى غرب تهران ياد شده.
احمد راضي در كتاب تذكره هفت اقليم، شهريار را از مناطق نزديك رى شمرده و

اشاره به قلعه و رودخانه گوهر رود كرده است.
از شهريار به عنوان كرشته و عليشاه عوض هم ياد ميشود كه گويا از ديرباز

دو آبادى مركزى و مهم شهريار بوده اند.
اكنون زمان آن رسيده كه شهر من برخيزد و اصالت و تاريخش را به رخ همگان بكشد.
رواست كه از شهريار جلدهاى فراوانى كتاب منتشر شود. اما متأسفانه اكنون تمام

اطلاعات مربوط به شهريار همانهاييست كه گوش به گوش و سينه به سينه منتقل ميشود

و اكنون همانها هم در دست فراموشى است!
گاهى ميتوان از برخى كتب قديمى چند خطى درباره شهريار پيدا كرد.
اميد است بتوانيم با كمك و يارى خداوند و مساعدت هر آنكه همچون من به اصالتش ميبالد و

شهرمان را دوست ميدارد، بكوشيم در زمينه ارائه فرهنگ و تاريخ اصيلمان و

احياى بناهاى تاريخى در دست ويرانى و با ايجاد كارآفرينى، شهريار و آباديهايش را آباد سازيم

و بتوانيم تاريخمان را احيا كنيم!

عاطفه خسروی کیا