شهریار میزبان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین بین المللی بانوان

شهریار میزبان مسابقات کاراته سبک کیوکوشین بین المللی بانوان

تیم زنده یاد شهریار قاسمی شهریار قهرمان مسابقات شد

مسابقات کشوری کاراته شین کیوکوشین بین الملل در دو بخش کاتا و کومیته روز ۲۹و۳۰تیر ماه در سالن رضوی شهریار برگزار شد. در بخش کاتا تیم زنده یاد شهریار قاسمی مقام اول را کسب نمود و در بخش کومیته
تیم خوزستان به مقام اول دست یافت.
تیم زنده یاد شهریار قاسمی (شهرستان شهریار)مقام دوم  و تیم فارس مقام سوم  را از آن خود کردند.

این مسابقات مسابقات به میزبانی شهریار با حضور  عبدالوند رییس اداره ورزش و جوانان شهریار ، رخانمها ادبی و حبیبی نایب رییس بانوان
ستایش راد معاون فرهنگی شهرداری شهریار ،رهنما ریس هییت کاراته ،مدنی دبیر هیت کاراته و اساتید شاهمیری ،مداحی و تاجیک
و خانمها استاد قاسمی استاد سلامی استاد خشنودی فر برگزار شد.