شناسایی چهار واحد غیر مجاز آبکاری در شهریار

شناسایی چهار واحد غیر مجاز آبکاری در شهریار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از شناسایی چهار واحد غیر مجاز آبکاری در گشت و پایش ماموران اجرایی این اداره خبر داد.

به گزارش شهریارنگار و به نقل از خبرگزاری برنا از تهران ؛ فاطمه برنا با اعلام این خبر گفت:

در پی نظارت و پایش کارشناسان این اداره در حوزه استحفاظی شهریار، تعداد چهار واحد غیر مجاز آبکاری در شهرستان شهریار شناسایی شدکه پس از بررسی های لازم بمنظور جمع آوری کارگاه و رفع آلودگی ،

جهت هریک از آنان اخطاریه زیست محیطی مهلت دار صادر شد.

وی افزود: فعالیت واحدهای مذکور آلودگی شدید خاک و همچنین آبهای زیرزمینی را در پی داشته،

لذا در صورت عدم اقدام موثر زیست محیطی جهت رفع آلودگی از سوی این واحدها، مراتب طبق قانون

و از طریق مراجع قضایی پیگیری می گردد.