شفاف سازی در تصمیم گیری و برگزاری علنی جلسات شورای شهر شهریار….

شفاف سازی در تصمیم گیری و برگزاری علنی جلسات شورای شهر شهریار….

دکتر منصور شهبازیان رییس شورای شهر شهریار:

شفاف سازی در تصمیم گیری و برگزاری علنی جلسات شورا با حضور مردم و اصحاب رسانه از جمله برنامه های شورای شهر شهریار

ضمن تبریک هفته دولت بر تمامی دولت مردان خدوم و خدمتگذاران واقعی مردم به استحضار میرساند

که سعی و تلاش تمامی اعضای شورای شهر به آن است که کمترین آسیبی به سرمایه اعتماد و اطمینان مردم صاحبان واقعی شهر وارد نشود

بدین منظور تلاش می شود که:

از رای و نظر تمامی اقشار مردم اعم از روحانیت و نخبگان علمی و صاحبان و متخصصین امور شهری

در اداره کلیه امور شهر بیشترین استفاده و بهره برداری صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که:

یکی از مهمترین اولویت های شورا آن است که با اصلاح نظام درآمدی شهرداری از وابستگی

و اتکا بیش از حد معمول به درآمد های ناپایدارو اتفاقی که معمولا ناشی ازبه صورت فروش تراکم،

ساخت و ساز های بی رویه در مورد حریم شهرو تخلفات ساختمانی است ،

به طور ملموسی کاسته شود که ممیزی املاک جهت وصول عوارض قانونی و انجام پروژه های مشارکتی سود ده

با مشارکت و دخالت بخش خصوصی از تحقق این هدف نقش اصلی و اساسی دارد

هم چنین مدیریت شهری میبایستی با رویکردی متفاوت با سالهای گذشته با جواز حاصل از مقررات قانون بر نامه پنج ساله ششم

توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران با احترام کامل به حقوق مالکیت ،

از تمامی اشخاصی که در جهت تولید ثروت وثروت آفرینی از طروق مشروع و قانونی فعالیت می نمایند

حمایت کرده و از این طریق زمینه و بستر مناسبی برای تولید ثروت و تحول در وضعیت اقصادی شهرداری و کاهش نرخ بیکاری

و قطع کامل وابستگی منابع درآمدی بودجه به درآمد های اتفاقی و ناپایدار،فراهم نماید.

از دیگر اولویتهای شورای شهر توجه ویژه به مسائل فرهنگی اجتماعی شهر است

بدین منظور شهرداری در حوزه فرهنگی می بایستی با اتخاذ تدابیر لازم و با تکامل کامل با سایر نهاد های دولتی از قبیل اداره بهزیستی،

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی به موضوع سلامت جسم و

روان مردم توجه ویژه ای نمایدو ازطریق توسعه ورزش و نشاط اجتماعی و جلب مشارکت

مردم زمینه را برای کارهای فرهنگی و ترویج اسلامی فراهم نماید.

اصلاح و تکمیل ساختار اداری شهرداری از دیگر اولویت های شورای شهر است متاسفانه از گذشته های دور تا کنون

در قسمت هایی از شهرداری موازی کاری صورت میگیرد که این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش هزینه در شهرداری

و استهلاک که با تحقق اصلاح ساختار شهرداری هزینه آن به طور مملوسی کاهش خواهد یافت.

یکی از مهمترین اهداف شورای شهر ارائه ی خدمات شهری به تمامی نواحی و مناطق شهر به دور از هر گونه تبعیض می باشد

و تمامی اعضای شورای شهر سعی و تلاش دارند تا با عدم تمرکز و اختصاص خدمات شهری به نواحی خاص،

توسعه عدالت محور شهر را فراهم نماییم.

شفاف سازی در تصمیم گیری و تصویب ارسالی شهرداری از دیگر ماموریت های شورای شهر در طول دوره پنجم می باشد

که به منظور تحقق این امر و بنابر صراحت و دلالت مقررات موضوع کلیه جلسات شورای شهر جز در موارد خاص که
آن نیز در قانون یقین گردین به صورت علنیکه حضور مردم و اصحاب رسانه در جلسات شورای شهر آزاد

و بی مانع است و در این رابطه مقرر گردین که اطلاع رسانی کامل در سطح شهر صورت پذیرد .