سیلی متکدیان بر چهره شهریار

سیلی متکدیان بر چهره شهریار

وجود متکدیان خصوصا نمود تکدی گران خارجی در شهریار نشان دهنده عدم توجه کافی نهادهای مسئول به این امر در شهریار است

پدیده تکدی‌گری به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، روانی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌شود که مهمترین دلایل بروز این پدیده فقدان کار ، اعتیاد، مهاجرت و… می باشد. این گروه از جامعه در برخی موارد به دلیل مشکلاتی که فرد و خانواده متکدی با آن روبرو هستند و همچنین شکاف عمیق طبقاتی، ضعف فرهنگی و کافی نبودن درآمد  رو به این پدیده  می آورند.  این پدیده در سطح شهر باعث  ایجاد فضای اجتماعی نامناسب و بروز آسیب‌ها و مسائل اجتماعی می شود. که امنیت اجتماعی شهروندان را تهدید می‌کند. این امر ضرورت مهار، کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی رو به رشد را متذکر میشود.

 

يكي از آسيب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه ، پديده تكدي گري است كه با ساختارهاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي  جامعه در ارتباط است . اين پديده از معضلات اجتماعي است كه باشيوه هاي گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف، سعي در كسب منافع شخصي دارد كه در نهايت باذلت وخواري و نمايش اعضاي از كارافتاده، معلول ، زخمي ، بدشكل و… در گوشه و كنار شهر ها و حتي روستاها ي كشور پديدار مي شوند .

هر چند علت كشيده شدن بعضي افراد به تكدي گري فقر و نياز مالي افرادو بيكاري مي باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد كمي از گداها از روي احتياج به تكدي گري روي مي آورند . آنچه جالب است مافياي تكدي گري و عملكرد باندي گسترده  اين گروه ها است که گاها  براي گريز از قانون و رد گم کردن به دستفروشي تغيير ماهيت مي دهند و با فروش فال، گل، تميز كردن شيشه خودرو و… به گدایی میپردازند.

حادترين نوع تکدی گری استفاده از زنان و كودكان براي تكدي گري است. البته برخي سودجويان نيز از تكدي گري به عنوان يك كاروكسب استفاده مي كنند كه شكل سازمان يافته و مجرمانه اين معضل اجتماعي است. زماني كه كودكي براي كسب پول علاوه بر گدايي به پخش مواد مخدر و دزدي دست مي زند در بزرگسالي به راحتي مي تواند دست به ارتكاب جرم بزند. چراكه قبح و زشتي كار درنظر او ريخته شده است. از سوي ديگر دختران نوجوان مي توانند در معرض انواع خشونت ها مانند آزارهاي جسمي و جنسي قرار گيرند. تكدي گري را بايد زمينه ساز آسيب هاي اجتماعي متعددي قلمداد كرد. اكثر بررسيهاي انجام شده، از رابطه بين گدايي و اعتياد، بزهكاري، خودكشي، ميخوارگي، روابط جنسي (فساد و فحشا)، لاابالي گري، سرقت، و… حكايت مي كنند.

 

كنترل وپيشگيري از اين پدیده شوم اجتماعی مورد توجه تمام سازمانهاي مردمي و دولتي است و برابر مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامي تكدي گري جرم محسوب مي شود به همين علت افراد متكدي مجرم بوده و برابر قانون بايد با آنها برخورد شود .

اما وجود متکدیان خصوصا نمود تكدي گران خارجي در شهرستان شهریار  نشان دهنده عدم توجه كافي نهاد هاي مسئول به اين امر  در شهریار است که نیازمند توجه ویژه و تلاش بیشتر در این زمینه میباشد.

 

مقابله با تكدي گري يكي از مصداق هاي بارز توجه مديريت شهري به رفع آسیبهای اجتماعی  است که نيازمند اهتمام ويژه وهمكاري نهادهاي مسئول از یک طرف و فرهنگ سازی و آموزش به شهروندان  از سوی دیگر است.

متکدیان /