زنگ سپاس معلم در مدارس شهرستان شهریار نواخته شد

زنگ سپاس معلم در مدارس شهرستان شهریار نواخته شد

زنگ سپاس در تمامی مدارس شهرستان شهریار و به صورت نمادین در مدرسه زینبیه و با حضور فرمانده سپاه،

رییس بنیاد شهید،مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار نواخته شد

مهربانم  تو را به چه مانند کنم . طپش قلب تو آهنگ خوش هستی و

جوشش نشاط در غزل شیوای زندگی است . تو روشنایی بخش تاریکی جان هستی و ظلمت اندیشه را نور می بخشی .

‹‹ و ما یستوی الاعمی والبصیر . و لا الظلمات ولا النور ›› وهرگز کافر تاریک جان کور اندیش با مومن اندیشمند خوش بینش یکسان نیست

وهیچ ظلمت با نور یکسان نخواهد بود . چگونه سپاس گویم مهربانی ولطف تو را که سرشار از عشق ویقین است .

چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی تو را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته است .

آری در مقابل این همه عظمت و شکوه تو مرا نه توان سپاس است ونه کلام وصف .

تنها پروانه ی جانم بر گرد شمع وجودت ، عاشقانه چنین می سراید :

معلم کیمیای جسم و جان است ، مــعلم رهنمای گمرهان است ، شـده حک بر فراز قله ی عشق ، معلم وارث پیغــــمبران است