زمین‌خواری به باغات شهریار رسید

زمین‌خواری به باغات شهریار رسید

تهران و آغاز مهاجرت پایتخت‌نشین‌ها به شهرهای اقماری، پای زمین‌خواری از دماوند و لواسان و شمال کشور به باغات شهریار، کریدور هوای تهران در غرب پایتخت رسید.

به گزارش شهریار نگار و به نقل از همشهری در تازه‌ترین خبرهای رسیده به همشهری سوداگران زمین در

غرب تهران و در منطقه شهریار اقدام به تغییر کاربری گسترده باغات و زمین‌های کشاورزی و فروش آنها

کرده‌اند.

از مدتی قبل زمین‌های کشاورزی و باغات شهریار زیر تیغ بولدوزرها رفته‌اند و با خیابان‌کشی و آسفالت‌ریزی

و قطعه‌بندی زمین‌های کشاورزی و باغات، فروش این زمین‌ها به خریداران آغاز شده است.

پرونده زمین‌خواری‌های شهریار اکنون در اختیار اداره جهادکشاورزی آن منطقه است و زمین‌خواران از چنان

نفوذی برخوردارند که حتی توانسته‌اند برای زمین‌ها و باغات کشاورزی فروخته شده سند محضری تهیه کنند و

با قطعه‌بندی آنها با عنوان شهرک‌های مسکونی این زمین‌ها را به مردم بفروشند.

این اقدام در شرایطی اتفاق افتاده است که وزارت جهادکشاورزی و سازمان منابع طبیعی براساس قوانین

موجود، اجازه تغییر کاربری به زمین‌های کشاورزی و باغات را نمی‌دهند.

پیش از رسیدن پای زمین‌خواران به غرب پایتخت، شهرستان دماوند و لواسانات در شمال شرق تهران با پدیده

زمین‌خواری مواجه بودند که با ورود به‌موقع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور اجازه تداوم این روند

به سودجویان داده نشد.

سودجویان توانسته‌اند حدود ۱۴هکتار از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه شهریار در غرب پایتخت را با

تغییر کاربری نابود و این زمین‌ها را به نام شهرک‌های مسکونی با قیمت گزاف به مردم بفروشند. نفوذ این افراد

در غرب پایتخت به اندازه‌ای است که حتی توانسته‌اند در ۳هکتار از این زمین‌ها با آسفالت‌ریزی، قطع درختان

و قطعه‌بندی زمین‌ها پول هنگفتی به جیب بزنند.

نقش منطقه شهریار در غرب استان تهران

منطقه شهریار در غرب تهران از دیرباز به کریدور بادی تهران شهرت داشت و باغات این منطقه نقش زیادی

در حفظ محیط‌زیست و تقویت پاکی هوا داشتند که با اقدامات اخیر علاوه بر قطع گسترده درختان و تغییر

کاربری زمین‌های کشاورزی که هر دو آنها در قوانین محیط‌زیست و منابع طبیعی و حتی قوانین وزارت

جهادکشاورزی جرم تلقی شده است، پوشش گیاهی منطقه با هدف ساخت‌وساز واحدهای مسکونی و شهرک‌های

مختلف دستخوش نابودی و تخریب قرار گرفته است.

هم‌اکنون ۲شهرک مسکونی به متراژ ۶ و ۳هکتار در باغات و زمین‌های کشاورزی در حال احداث است که

مشخص نیست چرا هنوز از سوی مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مربوطه دستور توقف

فعالیت‌های تخریب‌گرانه محیط‌زیست و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی در این منطقه صادر

نشده است.

سودجویان اکنون به زون اصلی باغات غرب پایتخت نیز ورود کرده‌اند و قرار است ۵هکتار از باغات شهریار

نیز به‌زودی در اختیار آنها قرار بگیرد تا ساخت‌وساز شهرک‌های مسکونی در آنها انجام شود. آنها تاکنون

توانسته‌اند ۶هکتار از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه را به ۴۰۰خریدار بفروشند و ۳هکتار دیگر را نیز به

یکصد خریدار دیگر فروخته‌اند. درحالی‌که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است از آنجا که زمین‌های واقع در

این محدوده، کاربری کشاورزی و باغات دارند هیچ‌گونه عملیات ساخت‌وساز در آنها صورت نخواهد گرفت.

سودجویان توانسته‌اند حدود ۱۴هکتار از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه شهریار در غرب پایتخت را با

تغییر کاربری نابود و این زمین‌ها را به نام شهرک‌های مسکونی با قیمت گزاف به مردم بفروشند

ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

اداره کل جهادکشاورزی منطقه شهریار برای اطلاع مردم از پرونده غیرمجاز فروش زمین‌های کشاورزی و

باغات این منطقه با عنوان شهرک مسکونی اقدام به اسپری‌نویسی بر دیوارهای این مجموعه‌ها کرده است اما

فروشندگان این زمین‌ها پس از مدتی اقدام به پاک کردن هشدارها با رنگ کرده‌اند. براساس مصوبات جدید دولتی

هرگونه دخل و تصرف در زمین‌های زراعی و منابع طبیعی و باغات غیرقانونی است و ساخت‌وساز در این

محدوده‌ها جرم و مستوجب برخورد قضایی است.