رانت خواران ، شهرستان شهریار  را می بلعند

رانت خواران ، شهرستان شهریار را می بلعند

شهرستان شهریار بهشت رانت خواران

سید هادی عظیمی

فعال سیاسی اصلاح طلب

رانتخواری یکی از مهم ترین مفاسدی است که یک نظام اقتصادی را در چنگال خود میگیرد و آسیب های فراوانی به حیات سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی یک جامعه وارد می نماید‌.رانتخواری محصول مناسبات مدرن است.و از درون نظام جدید اقتصادی جهان زاییده شده است.در جامعه ای که شفافیت اقتصادی و مالی به عنوان یک عنصر اساسی مطرح است هر نوع فعالیت مخالف آن موجبات خسران می گردد و زیر بناهای کشور را با بحران روبرو می نماید.

رانت را سوء استفاده از فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت ،تعریف می کنند و درآمدی است که بی تلاش به دست می آید. رانت خواران با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت می پردازند.رانت خواری پدیده ای است که آسیب های فراوانی اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها و جوامع چه در سطح ملی یا در سطح محلی به وجود می آورد و مانند ویروسی عمل می کند که می تواند پایه های اصلی اقتصاد را خورده و آنرا ضعیف کند.

رانتخواری عملی نیست که در عرصه اقتصاد باقی بماند بلکه باید آن در چارچوب اقتصادی سیاسی بررسی کرد و در چارچوب روابط قدرت و بازار تحلیلی نمود‌در واقع رانت پولی است که خود محورانه در صدد سودجویی تخریب گرایانه است که خود سود می برد اما به جامعه آسیب می زند   اگر همین پول بخواهد در عرصه قدرت خودنمایی کند همچون بهمنی مخرب خواهد بود که همه چیز را نابود خواهد کرد.

کسب قدرت و ثروت امور مذمومی نیستند اما اگر راه های قانونی و پذیرفته شده خارج شوند راه توسعه را مسدود می کنند و هر نوع راه غیر مقبول و غیر عرفی و غیراخلاقی و غیر قانونی را برای کسب مقصود تجویز می کند و علاوه براینکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نابود میکنند و ریاکاری برای کسب قدرت و ثروت را گسترش میدهند و به بنیان های ارزش های اخلاقی لطمه می زنند‌.

شهرستان شهریار بهشتی برای رانت خواری است ،نزدیکی به تهران باعث مهاجرت گسترده جمعیت به این شهرستان شده است و بورس زمین ساخت و ساز و کسب درآمد از هر شکل را به شدت گسترش داده است تا به بازار همیشه نیازمند مسکن کمک کند.

همین امر فساد را در برخی ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی افزایش داده است.و حتی شاهد حضور این پدیده های نوظهور در انتخابات شوراها و مجلس در جهت تامین خواسته هایشان می باشیم.هزینه های میلیاردی برخی نامزدهای انتخاباتی بدون ارائه منبع کسب آن ها نشان میدهد در پس پرده انتخابات عده ای وجود دارند که همانطور که از هر راهی کسب ثروت را مجاز می دانند می کوشند با همان روش و با استفاده از همان ثروت و از هر راهی به کسب قدرت بپردازند و موانع پیش روی خود را کاهش دهند.این رویه رو به گسترش در حال بلعیدن شهرستان و فتح تمام کرسی های انتخابی و رفع موانع پیش روی خود می باشد.

خطاب این نوشتار پیش از آنکه به دولت و نهادهای نظارتی باشد به مردم است.در حال حاضر ده ها نهاد نظارتی درون نظام و دولت به نظارت می پردازند ولی بالاتر از همه این نهادهای نظارتی سلبی و ایجابی مردم است .مردم میتوانند از نظر سلبی با رانت خواری و رانت خوارها مرزبندی کنند و آن را همچون یک ضد ارزش در جامعه تثبیت نمایند و از نظر ایجابی در انتخابات های مختلف با انتخاب پاکدستان و نیروهای ضد فساد گام های مهمی برای فردا منطقه خود بردارند.نقش مردم در مقابله با پدیده شوم رانت خواری مهم تر از نقش دولت است.

شهرستان شهریار با ادامه روند فعلی آسیب های جدی می بیند و این مردم شهریارهستند که باید از راه های قانونی و عقلانی از بلعیده شدن این شهرستان توسط رانت خواران جلوگیری کنند.داشتن قدرت و ثروت و خواستن آن ها مذموم نیست ولی هر فردی که از این دو برخوردار است باید مسئولیت آن را بپذیرد و در برابر مردم پاسخگو باشد.به امید آنکه جوانه های آگاهی به درخت های تنومند تبدیل گردند.

رانت خواران