فیلم-ذوق زدگی توله خرس قهوه‌ای باغ وحش تهران از دیدن برف

*فیلم-ذوق زدگی توله خرس قهوه‌ای باغ وحش تهران از دیدن برف

این توله خرس یک سال پیش به دنیا آمد.

**به گزارش جام جم به نقل از عصر ایران، این توله خرس باغ وحش تهران که تازه یک سال از تولدش می گذرد شادی خود را با دیدن اولین برف ابراز می کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به این میگن لذت برف بازی

این فیلم کوتاه و مفرح را بدون هیچ توضیحی با هم ببینیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

***راننده اتوبوس هیچ کاری از دستش ساخته نیست

به دلیل لغزندگی خیابان، راننده اتوبوس هیچ کاری از دستش ساخته نیست مگر اینکه مانعی از ادامه لیز خوردن وسیله نقلیه جلوگیری کند.