دیدار مسئولین شهرستان  شهریار با اهالی ونمازگزاران فاز یک اندیشه

دیدار مسئولین شهرستان شهریار با اهالی ونمازگزاران فاز یک اندیشه

دیدار مسئولین شهرستان با اهالی ونمازگزاران فاز یک اندیشه

به گزارش شهریارنگار و به نقل از واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
روز شنبه ۶مرداد ماه سال جاری جلسه پرسش وپاسخ مسئولین شهرستان با شهروندان ونمازگزاران فاز

یک اندیشه با حضور مهندس محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی،مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار،

مهندس درخشان نسب شهردار شهریار ،ریاست وتنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر شهریار

اسدی مدیر شهرداری منطقه یک و مسئولان ادارات خدمات رسان در مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار

و مسئولان به صورت چهره به چهره با شهروندان دیدار نموده و مسائل ومشکلات مطرح شده را پاسخگو بودند.