دیدار جمعی از روسای هیات های ورزشی شهرستان شهریار با مهندس طاهری

دیدار جمعی از روسای هیات های ورزشی شهرستان شهریار با مهندس طاهری

دیدار جمعی از روسای هیات های ورزشی شهرستان شهریار با مهندس طاهری

رئیس و معاونین اداره ورزش و جوانان شهریار و جمعی از روسای هیات های ورزشی به دیدار فرماندار رفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار؛

طی مراسمی عبدالوند رئیس، محمودی و صادقی معاونین اداره ورزش وجوانان،

تعدادی از روساء هیاتهای ورزشی، رهنما (کاراته)، قاسمپور (بدمنیتون)، ممقانی (باستانی)،کرمانی (بوکس)،محلوجی (تکواندو)،

قنبریان (فوتبال) و شادبه مسئول دفتر ورزش و جوانان شهر اندیشه

با حضور در دفتر فرمانداری با مهندس طاهری دیدار کردند.

فرماندار شهریار در این نشست

به ظرفیت بالای ورزشی و استعداد جوانان و نوجوانان شهرستان در این عرصه اشاره

و بر لزوم بهره گیری مناسب متولیان امر ورزش از ظرفیت های موجود تاکید نمود.

وی لازمه پیشرفت در هر عرصه را وحدت و همدلی بین مسئولین شهرستان عنوان کرد و افزود:

می توان با همدلی و با برنامه ریزی و مدیریت واحد ورزش شهرستان به اهداف مورد نظر دست یافت.
فرماندار شهرستان شهریار با تاکید برگزاری جلسات ساماندهی امور ورزش و جوانان در شهرستان گفت:

هدف از تشکیل ستاد ساماندهی امور ورزش و جوانان در سطح شهرستان،

بررسی مشکلات حوزه ورزش و جوانان و برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن این مشکلات و توسعه و ساماندهی این امور می باشد.